ВИЗНИ РЕЖИМ
 

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*
Напомена: *безвизни режим се не односи на носиоце пасоша Републике Србије које је издало МУП РС - Координациона управа

За носиоца путног листа у транзиту није неопходна виза

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
Услов за улазак држављана Р. Србије у ЕУ је поседовање путне исправе издате у последњих десет година, која мора да важи најмање три месеца након планираног датума напуштања територије ЕУ. Путници који не испуњавају ове критеријуме биће враћени са границе. Носиоцима биометријских пасоша Р. Србије није потребна виза за боравак у Мађарској и другим земљама Шенген зоне до 90 дана у периоду до шест месеци. Безвизни режим се не односи на носиоце путних исправа Р. Србије које је издала Координациона управа МУП Р. Србије.
Гранични прелази између Р. Србије и Мађарске
За путнички и теретни друмски саобраћај од 0 до 24 часа отворени су мађународни гранични прелази: Реске (Röszke) – Хоргош и Tомпа (Tompa) – Келебија;
Само за путнички саобраћај од 0 до 24 часа отворен је мађународни гранични прелаз Херцегсанто (Hercegszántó) – Бачки Брег;
Од 7.00 до 19.00 часова од 1. маја до 1. септембра отворени су гранични прелази за путнички саобраћај: Тисасигет (Tiszasziget) – Ђала; Бачалмаш (Bácsalmás) – Бајмок; Ашотхалом (Ásotthalom) - Бачки Виногради; Кибekхаза (Kübekháza) – Рабе;
Од 1. септембра до 1. маја гранични прелази: Тисасигет (Tiszasziget) - Ђала, Бачалмаш (Bácsalmás) - Бајмок, Ашотхалом (Ásotthalom) - Бачки Виногради и Кибekхаза (Kübekháza) - Рабе отворени су од 6.00 до 18.00 часова.
За железнички саобраћај отворени су гранични прелази: Реске (Röszke) и Томпа (Tompa).
У току летњих и зимских одмора честе су гужве на ауто путевима М1, М5 и М7, као и на граничном прелазу Реске (Röszke) - Хоргош, због чега се препоручује возачима коришћење и других граничних прелаза. Информације o дужини чекања на граничним прелазима могу се наћи и на сајту: www.police.hu
Од 01. јануара 2024. дошло до измене прописа који се односи на привремени увоз спортског и ловачког оружја на територију Мађарске. Такса од 3.000 форинти (која се до сада плаћала у облику таксене марке), од 01. јануара се уплаћује на број пореске и царинске управе. Ловци и такмичари у стрељаштву приликом предаје испуњеног формулара треба да приложе и доказ да су претходно уплатили таксу од 3.000 форинти на следећи број:
Власник рачуна: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
SWIFT/BIC kod: HUSTHUHB
IBAN: HU48 10032000 00289933-0000000
Сврха дознаке: lofegyver behozatal ig.szolg.dij
Детаљно упутство се може пронаћи на следећем линку: https://nav.gov.hu/kiadvanyok/utastaj/idegennyelvu-utastajekoztatok

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
Између Р. Србије и Мађарске на снази је Споразум о социјалној сигурности и административни споразум за његово спровођење. Споразум омогућава пружање у Мађарској хитне медицинске помоћи нашим држављанима који су здравствено осигурани у Р. Србији. Пожељно је да грађани када путују у Мађарску поседују Потврду о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Мађарској (Образац СРБ/ХУН 111). Уколико овај образац немају код себе, а нађу се у ситуацији да буду хитно хоспитализовани, болница у којој је помоћ указана за надокнаду трошкова лечења обратиће се Националном фонду за здравствено осигурање Мађарске, који ће се за надокнаду трошкова лечења обратити Фонду за здравствено осигурање Р. Србије.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА – Држављани Р. Србије на основу билатералног споразума о здравственом осигурања имају право на медицинску помоћ на територији Мађарске у случају хитних интервенција. У случају хитног здравственог проблема потребно је звати Хитну помоћ на тел. број 104, која ће дати обавештење о дежурним болницама у Будимпешти и другим градовима.

Актуелна информација о здравственој ситуацији у Мађарској може се наћи на сајту Светске здравствене организације.

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – Мађарска спада у ред безбеднијих земаља. У случају било каквих неприлика на територији Мађарске, следећи телефонски бројеви могу бити од користи:
- Хитна помоћ: 104
- Полиција: 107
- Ватрогасци: 105
- Помоћ: 112 (хитна помоћ, полиција, ватрогасци – обједињени број)
- Амбасада Р. Србије у Будимпешти: +36 1 3229 838, +36 1 322 9838
- Ауто клуб – помоћ на путу: 188
- Туристичка полиција (од 0 до 24 часа): +36 1 4388 080
- Лекарска помоћ, на енглеском језику (Falck SOS Hungary): +36 1 2000 100
- Нон стоп отворена апотека у Будимпешти: Teréz krt 41, +36 1 3114 439

У Будимпешти, на појединим локацијама на којима се окупља већи број туриста и других гостију главног града, постављени су црвени стубови на којима се налази тастер чијим притиском се аутоматски позива у помоћ полиција.

ТРАНСПОРТ – У Мађарској се ригорозно контролише да ли возило има вињету, коју је потребно купити пре ступања на деоницу која подлеже наплати путарине. Препоручује се куповина вињете пре уласка у Мађарску (у Београду - ул. Браће Јерковића 110А, Новом Саду - Футошки пут 2, Суботици - Сенћански пут бб, као и на бензинској станици на аутопуту Е-75 у близини граничног прелаза Хоргош). Уколико возач није успео да купи вињету или се грешком укључио на деоницу која подлеже наплати, на располагању има највише 60 минута да купи вињету. Приликом куповине вињете треба обратити пажњу да ли су тачно уписани подаци о возилу (регистарска ознака возила, ознака државе, категорија возила и рок важења вињете), јер мађарски органи касније рекламације ове врсте не уважавају. За камионе важи обавеза да се тачно придржавају путање кроз Мађарску коју су навели приликом куповине вињете.
Информације о томе који путеви се наплаћују, а који не, као и мапу са означеним путевима могу се наћи на интернет сајту: http://www.nemzetiutdij.hu/Halozat.
Уколико возило приликом контроле не располаже важећом вињетом, власник или корисник возила дужан је да плати казну у складу са категоријом возила. Рок за плаћање казне износи 60 дана. Уколико се казна не плати у предвиђеном року, њен износ се драстично увећава (четвороструко). Препоручује се да се потврда о купљеној вињети чува две године од њеног истека.
Према важећим законским прописима, на територији Мађарске може се употребити возачка дозвола издата од страних органа уколико дозвола садржи следеће: податке о носиоцу дозволе, његову фотографију, датум издавања дозволе, број, рок важења појединих категорија, натпис „permis de conduire", назив и знак државе у којој је дозвола издата. Мађарска признаје српске возачке дозволе, али не прихвата пробне возачке дозволе Републике Србије. Прихватају се само возачке дозволе које су исписане латиничним писмом. Уколико лице борави у Мађарској дуже од шест месеци потребно је да српску возачку дозволу замени мађарском возачком дозволом. Није потребна међународна возачка дозвола.
Више информација о ауто-путевима у Мађарској, укључујући информације о прописима, услужним центрима, вињетама и сл., могу се пронаћи на сајту: www.autopalya.hu.
Од 2018. године на територији Мађарске почела је примена јединственог система за контролу прекорачења дозвољене тежине (преоптерећења) возила. Уколико се констатује прекршај, починиоци прекршаја се идентификују, одређује се висина казне и о томе у року од неколико минута обавештава најближа полицијска станица чија патрола потом зауставља возило и уручује решење о казни. У случају да полицијска патрола то не учини из неког разлога, казна се доставља на адресу власника возила.
Међународни аеродром Франц Лист (Liszt Ferenc) у Будимпешти један је од највећих на територији Средње Европе. Постоји могућност бесплатног паркирања на аеродрому је 5 минута. Сајт будимпештанског аеродрома је: www.bud.hu .
Унутар Мађарске се препоручује путовање тзв. интерсити линијама између већих градова где су околности путовања вишег квалитета. У Будимпешти има више железничких станица. У правцу Р. Србије возови крећу са железничке станице Келети. Информације се могу добити на тел. број: +36 1 3719449. Интернет сајт: www.elvira.hu
У Будимпешти и већим градовима Мађарске веома је добро организована мрежа градског саобраћаја. На располагању је и тзв. Budapest Card, која се купује са роком важења од 24 сата, 48 сати, 72 сата, 96 односно 120 сати, а која омогућава у наведеном року неограничено коришћење градског превоза у Будимпешти, као и друге погодности. Контроле карата у градском превозу веома су честе и то посебно у метроу, а казне у случају непоседовања карте су веома строге.
Када се ради о плаћању паркинга, сваки кварт има посебан телефонски број на који се шаље SMS порука са подацима о регистарском броју возила. Паркинг се плаћа према дужини времена паркирања возила у наведеном кварту. Постоји и могућност куповине паркинг карте на посебним аутоматима. Веома су строге контроле и ригорозне казне за неплаћено паркирање како у Будимпешти, тако и у другим градовима Мађарске. Уколико се возило паркира на 30 минута, толерише се 5 минута од момента паркирања возила, а уколико се паркира на 60 минута толерише се 15 минута (период у коме лице тражи апарат како би платило паркинг).
Уколико се деси да возило однесе „паук", информација о томе где се возило налази може се добити на телефонски број 00 36 1 3017 500. У Мађарској је честа пракса да се на непрописно паркирано возило стави „канџа". У том случају, на возилу ће бити остављена напомена са телефонским бројем коме би се требало обратити.

Викендом се не наплаћује паркирање у Будимпешти. Скрећемо пажњу на то да уколико је у Мађарској радна субота (надокнађује се због државног празника), тада се паркирање наплаћује.

ОСТАЛО – Национална валута у Мађарској је форинта (HUF). Сајт Националне банке Мађарске, на ком се може проверити актуелни курс страних валута у односу на форинту http://www.mnb.hu
Банкарске картице банака из Р. Србије могу се користити у Мађарској.
На територију Мађарске лица старија од 17 година могу унети без царине следећу акцизну робу:
Aлкохолна пића: само са акцизном маркицом (није дозвољено уношење пића из домаће радиности) и то у следећим количинама: преко 22% алкохола 1 литар, разна пића и ликери испод 22% алкохола 2 литре, вина 4 литара, пива 16 литара по особи.
Цигарете: ако се прелази гранични прелаз на копну, железници или воденом путу може се унети 40 комада цигарета по особи (2 кутије) или 20 цигарилоса или 10 цигара или 50 г дувана; ако се прелази гранични прелаз на аеродрому може се унети 200 цигарета или 100 цигарилоса или 50 цигара или 250 г дувана.
Што се тиче осталих увезених роба, царина се не плаћа ако њихова вредност не прелази 300 EUR, односно 430 EUR ако путују авионом. Лица млађа од 15 година су ослобођена царине ако вредност увезене робе не прелази 150 EUR.
За унос ловачког оружја потребно је показати ловачку дозволу и позив од ловачког друштва из Мађарске или иностранства. На граничном прелазу се купује маркица у вредности од 3.000 форинти. Дозволу издаје царински службеник на граничном прелазу.
Више информација може се наћи на сајту Националнe порескe и царинскe управe Мађарске: www.nam.gov.hu
За унос кућних љубимаца потребно је показати доказ о вакцинацији.
Обавезно је пријављивање новчаног износа у готовини ако прелази 10.000 евра. Ово правило важи за готовину и за хартије од вредности.

Уколико се приликом граничне контроле испостави да путник не располаже потребним документима за улазак у Мађарску (пасош, виза), обавеза превозника је да га врати одакле је дошао. Уколико није у могућности да одмах врати путника, трошкови његовог привременог смештаја падају на терет превозника. Гранични органи Мађарске приликом сваког уласка или изласка са територије Мађарске редовно контролишу и исправност саобраћајне документације возила и проверавају да ли је возило евидентирано у SIS (Schengen Information System) као возило за којим је расписана потрага у оквиру ЕУ. Возило се може наћи на списку потраге уколико је украдено, као и уколико је учествовало у неком саобраћајном прекршају или кривичном делу.

Контакти:
Приликом боравка у Мађарској, за конзуларну помоћ и заштиту можете се обратити Амбасади Р. Србије у Будимпешти (адреса: Dózsa György ut 92/b, 1068 Budapest), путем следећег контакт телефона: +361 322 9838; Конзуларно одељење: +361 322 1439 и електронске адресе: budapest@serbiaemb.t-online.hu, Конзуларно одељење: budapest-consulat@serbiaemb.t-online.hu