Одсек за људска права из система УН и хуманитарна питања

Одсек за људска права из система УН и хуманитарна питања обавља послове који се односе на:

  1. активности свих међународних тела која се баве стањем људских права из система УН и хуманитарним питањима;
  2. спровођење обавеза Републике Србије по основу чланства у међународним споразумима – конвенцијама о људским правима из система УН и хуманитарним питањима;
  3. припрему одговора на индивидуалне представке грађана Републике Србије уговорним телима у оквиру УН;
  4. приступање и потврђивање међународних уговора у области људских права из система УН и хуманитарних питања;
  5. друге послове из области мултилатералне сарадње у вези са међународним телима која се баве стањем људских права из система УН и хуманитарним питањима.