Одељење за Северну и Јужну Америку

Одељење за Северну и Јужну Америку обавља послове који се односе на:

  1. успостављање и унапређење политичких, економских, уговорних и других односа Републике Србије са државама Северне и Јужне Америке;
  2. представљање и одржавање контаката на нерезиденцијалној основи у одређеним државама Латинске Америке у којима Република Србија нема дипломатску мисију;
  3. анализу унутрашњих и спољнополитичких, економских и других друштвених кретања у тим земљама;
  4. друге послове из области билатералне сарадње са државама Северне и Јужне Америке.