Одељење за међународноправне послове

Одељење за међународноправне послове обавља послове који се односе на:

 1. припрему и спровођење поступка закључивања и ратификације међународних уговора;
 2. електронско евидентирање и чување оригиналних примерака међународних уговора и пратеће документације;
 3. учешће Републике Србије у поступцима пред међународним правосудним институцијама;
 4. примену права међународних организација;
 5. друге послове из области међународног права.

Уже унутрашње јединице у Одељењу за међународноправне послове:

 1. Група за међународне правосудне институције обавља послове који се односе на:

  1. сарадњу са међународним правосудним институцијама: Међународни суд правде, Стални арбитражни суд, Међународни кривични суд, Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, Хашка конференција за међународно приватно право, специјализовани судови УН;

   1. заступање Републике Србије у поступцима пред међународним правосудним институцијама
  2. друге послове из делокруга Групе;
 2. Група за међународне уговоре обавља послове који се односе на међународне мултилатералне и билатералне уговоре, као и друге послове из делокруга Групе;
 3. Група за право међународних организација и општа питања обавља послове који се односе на;
  1. примену права међународних организација универзалног и регионалног карактера;
  2. примену других актуелних питања међународног права;
  3. друге послове из делокруга Групе.