Одељење за ЗБОП и безбедносне изазове и за контролу наоружања и војну сарадњу

Одељење за Европску безбедносну и одбрамбену политику (ЗБОП) нове безбедносне изазове и за контролу наоружања и војну сарадњу обавља послове који се односе на:

  1. активности ЗБОП, развој војних и одбрамбених капацитета држава ЕУ (формирање борбених формација и јединица за брза дејства), активности институција ЕУ у чијој су надлежности питања везана за ЗБОП (Политичко-безбедносни комитет, Војни комитет и Војни штаб), као и активности војно-цивилних мисија ЕУ;
  2. сарадњу Републике Србије са ЕУ у области безбедности;
  3. анализу постојећих и нових безбедносних претњи и изазова у свету и посебно у региону Југоисточне Европе;
  4. активности Републике Србије на спровођењу међународних уговора и режима из области разоружања и контроле наоружања (Конвенције о забрани биолошког, хемијског и нуклеарног оружја, Отавске конвенције о антиперсоналним минама);
  5. спровођење докумената УН, ЕУ и ОЕБС на плану регулисања и контроле статуса и промета конвенционалног и оружја за масовно уништење;
  6. друге послове у вези са Европском безбедношћу и безбедносним изазовима и контролом наоружања и војном сарадњом.