Одсек за путне исправе и прелете ваздухоплова

Одсек за путне исправе обавља послове који се односе на:

  1. издавање дипломатских и службених пасоша;
  2. поступак обезбеђења сагласности за прелете страних ваздухоплова преко територије Републике Србије;
  3. поступак обезбеђења сагласности за прелете ваздухоплова Републике Србије преко територије других држава;
  4. друге конзуларне послове у вези с путним исправама и прелетом ваздухоплова.