в.д. генералног секретара амбасадор Сузана Бошковић-Продановић

амбасадор Сузана Бошковић-Продановић

Рођена је 29. јуна 1970. године у Шапцу,  где је завршила основну школу и Шабачку гимназију. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 1991. године, а 1994. године и на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду - одсек за енглески језик и књижевност. 

Правосудни испит положила је 1994. године у Београду. Завршила је специјалистичке студије из области Права ЕУ, на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године, а 2006. године завршила је мастер студије из области Права ЕУ на  Универзитету Нанси 2 у Француској.

Од 1994. до 1996. године радила је као адвокат у Шапцу, члан Адвокатске коморе Републике Србије. Примљена је за приправника дипломатско-конзуларне струке 1996. године на јавном конкурсу у Савезно Министарство иностраних послова СРЈ. 

Од 1998. до 2002. године службовала је у Сталној Мисији Савезне Републике Југославије при Европском бироу Уједињених нација у Женеви као  аташе  за  људска права и хуманитарно право. По повратку из Женеве, радила је на правним и међународно правним пословима у звању саветника. 

Од 2007. до 2012. године службовала је у амбасади Републике Србије  у Прагу као први саветник, заменик шефа дипломатске мисије. По повратку из Прага, обављала је дужност начелника Одељења за персоналне и правне послове, а затим и заменика генералног секретара Министарства спољних послова од 2014. до 2015. године. 

Функцију амбасадора Републике Србије у Краљевини  Норвешкој и Републици Исланд обављала је од 2015. до 2020. године. 

Од 2020. године обављала је послове координатора за радно-правна питања и људске ресурсе у Генералном секретаријату Министарства спољних послова у звању амбасадора. 

У фебруару 2022. године постављена је на положај в.д. помоћника министра спољних послова за ЕУ.

Од новембра 2022. године је на положају в.д. генералног секретара министарства спољних послова.

Говори енглески, француски и чешки језик.

Удата је и мајка два сина.