Одељење безбедности

Одељење безбедности обавља послове који се односе на:

 • обезбеђење и заштиту од противправних радњи свих запослених у Министарству, унутрашњости објекта, имовине и информатичких система, комуникације, курирских и других веза;

 • заштиту у случају елементарних непогода, пожара, технолошких инцидената и опасности;

 • организацију поступка безбедносних провера кандидата за пријем у радни однос који се спроводи од стране надлежних органа безбедности Републике Србије;

 • безбедносну припрему кандидата за премештај на радна места у дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије;

 • пријем и отпрему дипломатске и службене поште и докумената ван радног времена;

 • усмеравање и дистрибуцију информација из дипломатско-конзуларних представништава корисницима у Републици Србији;

 • путовања и транспорт и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу безбедности образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за безбедносне припреме - обавља послове који се односе на:
  - безбедносну припрему кандидата за премештај на радна места у дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије;
  - анализу безбедносних услова рада Министарства и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије;
  - организацију поступка безбедносних провера кандидата за пријем у радни однос који се спроводи од стране надлежних органа безбедности Републике Србије;
  - друге послове из делокруга Одсека.

 2. Одсек за видео надзор и контролу, противпожарну заштиту и физичку заштиту – обавља послове који се односе на спровођење видео надзора и контроле, противпожарну и физичку заштиту објеката и запослених у Министарству и дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије, као и друге послове из делокруга Одсека.

 3. Служба за дежурство и усмеравање телеграма - обавља послове који се односе на усмеравање и дистрибуцију информација из дипломатско-конзуларних представништава корисницима у Републици Србији.

 4. Ауто сервис - обавља послове који се односе на путовања и транспорт у земљи и свету за дипломатске потребе Министарства, као и ситнијим пословима одржавања возног парка