Одсек за привлачење страних директних инвестиција

 

Одсек за привлачење страних инвестиција обавља послове који се односе на:

  1. праћење и анализирање учешће страних инвеститора и израђивање листе инвестиционих пројеката у Р. Србији подељене по областима; 
  2.  истраживање међународног тржишта инвестиција и инвестиционих фондова и стварање контаката са потенцијалним инвеститорима; 
  3. активности којима се анализира потражња за врстама инвестиција на међународном тржишту и израђују листе потенцијалних инвеститора; 
  4. промоцију привредних потенцијала Р. Србије у иностранству; 
  5. на бази доброг маркетинга и претходно урађене анализе тржишта одређује циљну групу  страних инвеститора са којима ступа у контакт посредством ДКП РС; 
  6. одржавање сталних контаката са страним инвеститорима.