VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Uslov za ulazak državljana R. Srbije u EU je posedovanje putne isprave izdate u poslednjih deset godina, koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma napuštanja teritorije EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak u Mađarskoj i drugim zemljama Šengen zone do 90 dana u periodu do šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdala Koordinaciona uprava MUP R. Srbije.
Granični prelazi između R. Srbije i Mađarske
Za putnički i teretni drumski saobraćaj od 0 do 24 časa otvoreni su mađunarodni granični prelazi: Reske (Röszke) – Horgoš i Tompa (Tompa) – Kelebija;
Samo za putnički saobraćaj od 0 do 24 časa otvoren je mađunarodni granični prelaz Hercegsanto (Hercegszántó) – Bački Breg;
Od 7.00 do 19.00 časova od 1. maja do 1. septembra otvoreni su granični prelazi za putnički saobraćaj: Tisasiget (Tiszasziget) – Đala; Bačalmaš (Bácsalmás) – Bajmok; Ašothalom (Ásotthalom) - Bački Vinogradi; Kibekhaza (Kübekháza) – Rabe;
Od 1. septembra do 1. maja granični prelazi: Tisasiget (Tiszasziget) - Đala, Bačalmaš (Bácsalmás) - Bajmok, Ašothalom (Ásotthalom) - Bački Vinogradi i Kibekhaza (Kübekháza) - Rabe otvoreni su od 6.00 do 18.00 časova.
Za železnički saobraćaj otvoreni su granični prelazi: Reske (Röszke) i Tompa (Tompa).
U toku letnjih i zimskih odmora česte su gužve na auto putevima M1, M5 i M7, kao i na graničnom prelazu Reske (Röszke) - Horgoš, zbog čega se preporučuje vozačima korišćenje i drugih graničnih prelaza. Informacije o dužini čekanja na graničnim prelazima mogu se naći i na sajtu: www.police.hu
Od 01. januara 2024. došlo do izmene propisa koji se odnosi na privremeni uvoz sportskog i lovačkog oružja na teritoriju Mađarske. Taksa od 3.000 forinti (koja se do sada plaćala u obliku taksene marke), od 01. januara se uplaćuje na broj poreske i carinske uprave. Lovci i takmičari u streljaštvu prilikom predaje ispunjenog formulara treba da prilože i dokaz da su prethodno uplatili taksu od 3.000 forinti na sledeći broj:
Vlasnik računa: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
SWIFT/BIC kod: HUSTHUHB
IBAN: HU48 10032000 00289933-0000000
Svrha doznake: lofegyver behozatal ig.szolg.dij
Detaljno uputstvo se može pronaći na sledećem linku: https://nav.gov.hu/kiadvanyok/utastaj/idegennyelvu-utastajekoztatok

SOCIJALNI SPORAZUMI
Između R. Srbije i Mađarske na snazi je Sporazum o socijalnoj sigurnosti i administrativni sporazum za njegovo sprovođenje. Sporazum omogućava pružanje u Mađarskoj hitne medicinske pomoći našim državljanima koji su zdravstveno osigurani u R. Srbiji. Poželjno je da građani kada putuju u Mađarsku poseduju Potvrdu o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Mađarskoj (Obrazac SRB/HUN 111). Ukoliko ovaj obrazac nemaju kod sebe, a nađu se u situaciji da budu hitno hospitalizovani, bolnica u kojoj je pomoć ukazana za nadoknadu troškova lečenja obratiće se Nacionalnom fondu za zdravstveno osiguranje Mađarske, koji će se za nadoknadu troškova lečenja obratiti Fondu za zdravstveno osiguranje R. Srbije.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Državljani R. Srbije na osnovu bilateralnog sporazuma o zdravstvenom osiguranja imaju pravo na medicinsku pomoć na teritoriji Mađarske u slučaju hitnih intervencija. U slučaju hitnog zdravstvenog problema potrebno je zvati Hitnu pomoć na tel. broj 104, koja će dati obaveštenje o dežurnim bolnicama u Budimpešti i drugim gradovima.

Aktuelna informacija o zdravstvenoj situaciji u Mađarskoj može se naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Mađarska spada u red bezbednijih zemalja. U slučaju bilo kakvih neprilika na teritoriji Mađarske, sledeći telefonski brojevi mogu biti od koristi:
- Hitna pomoć: 104
- Policija: 107
- Vatrogasci: 105
- Pomoć: 112 (hitna pomoć, policija, vatrogasci – objedinjeni broj)
- Ambasada R. Srbije u Budimpešti: +36 1 3229 838, +36 1 322 9838
- Auto klub – pomoć na putu: 188
- Turistička policija (od 0 do 24 časa): +36 1 4388 080
- Lekarska pomoć, na engleskom jeziku (Falck SOS Hungary): +36 1 2000 100
- Non stop otvorena apoteka u Budimpešti: Teréz krt 41, +36 1 3114 439

U Budimpešti, na pojedinim lokacijama na kojima se okuplja veći broj turista i drugih gostiju glavnog grada, postavljeni su crveni stubovi na kojima se nalazi taster čijim pritiskom se automatski poziva u pomoć policija.

TRANSPORT – U Mađarskoj se rigorozno kontroliše da li vozilo ima vinjetu, koju je potrebno kupiti pre stupanja na deonicu koja podleže naplati putarine. Preporučuje se kupovina vinjete pre ulaska u Mađarsku (u Beogradu - ul. Braće Jerkovića 110A, Novom Sadu - Futoški put 2, Subotici - Senćanski put bb, kao i na benzinskoj stanici na autoputu E-75 u blizini graničnog prelaza Horgoš). Ukoliko vozač nije uspeo da kupi vinjetu ili se greškom uključio na deonicu koja podleže naplati, na raspolaganju ima najviše 60 minuta da kupi vinjetu. Prilikom kupovine vinjete treba obratiti pažnju da li su tačno upisani podaci o vozilu (registarska oznaka vozila, oznaka države, kategorija vozila i rok važenja vinjete), jer mađarski organi kasnije reklamacije ove vrste ne uvažavaju. Za kamione važi obaveza da se tačno pridržavaju putanje kroz Mađarsku koju su naveli prilikom kupovine vinjete.
Informacije o tome koji putevi se naplaćuju, a koji ne, kao i mapu sa označenim putevima mogu se naći na internet sajtu: http://www.nemzetiutdij.hu/Halozat.
Ukoliko vozilo prilikom kontrole ne raspolaže važećom vinjetom, vlasnik ili korisnik vozila dužan je da plati kaznu u skladu sa kategorijom vozila. Rok za plaćanje kazne iznosi 60 dana. Ukoliko se kazna ne plati u predviđenom roku, njen iznos se drastično uvećava (četvorostruko). Preporučuje se da se potvrda o kupljenoj vinjeti čuva dve godine od njenog isteka.
Prema važećim zakonskim propisima, na teritoriji Mađarske može se upotrebiti vozačka dozvola izdata od stranih organa ukoliko dozvola sadrži sledeće: podatke o nosiocu dozvole, njegovu fotografiju, datum izdavanja dozvole, broj, rok važenja pojedinih kategorija, natpis „permis de conduire", naziv i znak države u kojoj je dozvola izdata. Mađarska priznaje srpske vozačke dozvole, ali ne prihvata probne vozačke dozvole Republike Srbije. Prihvataju se samo vozačke dozvole koje su ispisane latiničnim pismom. Ukoliko lice boravi u Mađarskoj duže od šest meseci potrebno je da srpsku vozačku dozvolu zameni mađarskom vozačkom dozvolom. Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola.
Više informacija o auto-putevima u Mađarskoj, uključujući informacije o propisima, uslužnim centrima, vinjetama i sl., mogu se pronaći na sajtu: www.autopalya.hu.
Od 2018. godine na teritoriji Mađarske počela je primena jedinstvenog sistema za kontrolu prekoračenja dozvoljene težine (preopterećenja) vozila. Ukoliko se konstatuje prekršaj, počinioci prekršaja se identifikuju, određuje se visina kazne i o tome u roku od nekoliko minuta obaveštava najbliža policijska stanica čija patrola potom zaustavlja vozilo i uručuje rešenje o kazni. U slučaju da policijska patrola to ne učini iz nekog razloga, kazna se dostavlja na adresu vlasnika vozila.
Međunarodni aerodrom Franc List (Liszt Ferenc) u Budimpešti jedan je od najvećih na teritoriji Srednje Evrope. Postoji mogućnost besplatnog parkiranja na aerodromu je 5 minuta. Sajt budimpeštanskog aerodroma je: www.bud.hu .
Unutar Mađarske se preporučuje putovanje tzv. intersiti linijama između većih gradova gde su okolnosti putovanja višeg kvaliteta. U Budimpešti ima više železničkih stanica. U pravcu R. Srbije vozovi kreću sa železničke stanice Keleti. Informacije se mogu dobiti na tel. broj: +36 1 3719449. Internet sajt: www.elvira.hu
U Budimpešti i većim gradovima Mađarske veoma je dobro organizovana mreža gradskog saobraćaja. Na raspolaganju je i tzv. Budapest Card, koja se kupuje sa rokom važenja od 24 sata, 48 sati, 72 sata, 96 odnosno 120 sati, a koja omogućava u navedenom roku neograničeno korišćenje gradskog prevoza u Budimpešti, kao i druge pogodnosti. Kontrole karata u gradskom prevozu veoma su česte i to posebno u metrou, a kazne u slučaju neposedovanja karte su veoma stroge.
Kada se radi o plaćanju parkinga, svaki kvart ima poseban telefonski broj na koji se šalje SMS poruka sa podacima o registarskom broju vozila. Parking se plaća prema dužini vremena parkiranja vozila u navedenom kvartu. Postoji i mogućnost kupovine parking karte na posebnim automatima. Veoma su stroge kontrole i rigorozne kazne za neplaćeno parkiranje kako u Budimpešti, tako i u drugim gradovima Mađarske. Ukoliko se vozilo parkira na 30 minuta, toleriše se 5 minuta od momenta parkiranja vozila, a ukoliko se parkira na 60 minuta toleriše se 15 minuta (period u kome lice traži aparat kako bi platilo parking).
Ukoliko se desi da vozilo odnese „pauk", informacija o tome gde se vozilo nalazi može se dobiti na telefonski broj 00 36 1 3017 500. U Mađarskoj je česta praksa da se na nepropisno parkirano vozilo stavi „kandža". U tom slučaju, na vozilu će biti ostavljena napomena sa telefonskim brojem kome bi se trebalo obratiti.

Vikendom se ne naplaćuje parkiranje u Budimpešti. Skrećemo pažnju na to da ukoliko je u Mađarskoj radna subota (nadoknađuje se zbog državnog praznika), tada se parkiranje naplaćuje.

OSTALO – Nacionalna valuta u Mađarskoj je forinta (HUF). Sajt Nacionalne banke Mađarske, na kom se može proveriti aktuelni kurs stranih valuta u odnosu na forintu http://www.mnb.hu
Bankarske kartice banaka iz R. Srbije mogu se koristiti u Mađarskoj.
Na teritoriju Mađarske lica starija od 17 godina mogu uneti bez carine sledeću akciznu robu:
Alkoholna pića: samo sa akciznom markicom (nije dozvoljeno unošenje pića iz domaće radinosti) i to u sledećim količinama: preko 22% alkohola 1 litar, razna pića i likeri ispod 22% alkohola 2 litre, vina 4 litara, piva 16 litara po osobi.
Cigarete: ako se prelazi granični prelaz na kopnu, železnici ili vodenom putu može se uneti 40 komada cigareta po osobi (2 kutije) ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 g duvana; ako se prelazi granični prelaz na aerodromu može se uneti 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 g duvana.
Što se tiče ostalih uvezenih roba, carina se ne plaća ako njihova vrednost ne prelazi 300 EUR, odnosno 430 EUR ako putuju avionom. Lica mlađa od 15 godina su oslobođena carine ako vrednost uvezene robe ne prelazi 150 EUR.
Za unos lovačkog oružja potrebno je pokazati lovačku dozvolu i poziv od lovačkog društva iz Mađarske ili inostranstva. Na graničnom prelazu se kupuje markica u vrednosti od 3.000 forinti. Dozvolu izdaje carinski službenik na graničnom prelazu.
Više informacija može se naći na sajtu Nacionalne poreske i carinske uprave Mađarske: www.nam.gov.hu
Za unos kućnih ljubimaca potrebno je pokazati dokaz o vakcinaciji.
Obavezno je prijavljivanje novčanog iznosa u gotovini ako prelazi 10.000 evra. Ovo pravilo važi za gotovinu i za hartije od vrednosti.

Ukoliko se prilikom granične kontrole ispostavi da putnik ne raspolaže potrebnim dokumentima za ulazak u Mađarsku (pasoš, viza), obaveza prevoznika je da ga vrati odakle je došao. Ukoliko nije u mogućnosti da odmah vrati putnika, troškovi njegovog privremenog smeštaja padaju na teret prevoznika. Granični organi Mađarske prilikom svakog ulaska ili izlaska sa teritorije Mađarske redovno kontrolišu i ispravnost saobraćajne dokumentacije vozila i proveravaju da li je vozilo evidentirano u SIS (Schengen Information System) kao vozilo za kojim je raspisana potraga u okviru EU. Vozilo se može naći na spisku potrage ukoliko je ukradeno, kao i ukoliko je učestvovalo u nekom saobraćajnom prekršaju ili krivičnom delu.

Kontakti:
Prilikom boravka u Mađarskoj, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi R. Srbije u Budimpešti (adresa: Dózsa György ut 92/b, 1068 Budapest), putem sledećeg kontakt telefona: +361 322 9838; Konzularno odeljenje: +361 322 1439 i elektronske adrese: budapest@serbiaemb.t-online.hu, Konzularno odeljenje: budapest-consulat@serbiaemb.t-online.hu