Ekonomska multilaterala

Republika Srbija je aktivna u radu brojnih međunarodnih organizacija, inicijativa i foruma ekonomskog i strukovnog karaktera.

U svom nastupu, Srbija nastoji da bude konstruktivan i pouzdan partner, dajući značajan doprinos razvoju međunarodnih ekonomskih odnosa.

Angažman u okviru međunarodnih strukovnih i ekonomskih organizacija pruža mogućnost zemlji da, u saradnji sa drugim državama, unapredi standarde i dobru praksu u brojnim oblastima od značaja za ekonomski razvoj kao što su saobraćaj, finansije, telekomunikacije, poljoprivreda, intelektualna svojina i dr.

Pored saradnje na bilateralnom planu sa konkretnim zemljama, diplomatski predstavnici Srbije zajedno sa predstavnicima nadležnih resora učestvuju i u aktivnostima međunarodnih organizacija i foruma sa ciljem praćenja međunarodnih standarda u određenim oblastima, promocije privrednih potencijala zemlje i ostvarivanja kontakata sa relevantnim akterima u međunarodnim ekonomskim odnosima.

Pored toga, u slučajevima gde se proceni korisnim, predstavnici Republike Srbije se kandiduju i učestvuju u rukovodećim i izvršnim pozicijama u međunarodnim organizacijama, sa ciljem da pruže aktivniji doprinos radu ovih međunarodnih inicijativa.