Nacrt zakona o spoljnim poslovima sa obrazloženjem