Uslovi za vizu

 

Proverite ovde da li Vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Zahtev za vizu se podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Vrste viza koje se izdaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima:

 • viza za kraći boravak (viza C)
 • viza za duži boravak (viza D)

VIZA C (viza za boravak do 90 dana)

Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska. Viza za kraći boravak se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.
Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

VIZA D (viza za duži boravak)

Viza za duži boravak je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana.

Viza D se izdaje stranom državljanu kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.

Stranac koji uđe u Republiku Srbiju bez vize a po osnovu Odluke o bezviznom ulasku u Republiku Srbiju za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju važeću šengensku, vizu, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih država članica ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, kao i za nosioce stranih nacionalnih pasoša koji imaju dozvolu boravka u zemljama šengenskog prostora, EU ili Sjedinjenim Američkim Državama, ne može da podnosi zahtev za privremeni boravak u Srbiji, odnosno ukoliko namerava da podnese zahtev za privremeni boravak, neophodno je da najpre podnese zahtev za vizu D (za duži boravak) koja omogućava regulisanje privremenog boravka po dolasku u Srbiju.

Opšti uslovi za izdavanje vize:

 1. važeći pasoš (pacoš mora biti važeći najmanje 90 dana nakon nameravanog datuma odlaska iz R. Srbije, koji sadrži najmanje dve uzastopne prazne stranice i koji je izdat u poslednjih 10 godina);
 2. pozivno pismo:
        - za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije;
        - za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji;
        - za turističku posetu - potvrda turističke agencije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati);
 3. popunjen obrazac zahteva za vizu - (PDF);
 4. fotografija (dimenzija 3.5 h 4.5 cm);
 5. rezervacija povratne karte ili itinirer (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);
 6. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji;
 7. zdravstveno osiguranje;
 8. taksa za izdavanje vize.

Za izdavanje tranzitne vize potrebno je posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju. Ukoliko viza za tu državu nije potrebna, neophodno je pružiti drugi dokaz o svrsi putovanja u datu zemlju.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije zadržavaju pravo da zatraže dodatnu dokumentaciju prilikom podnošenja zahteva za vizu. Nepotpuni zahtevi za vizu neće biti prihvaćeni.

Za više informacija u vezi sa izdavanjem viza potrebno je kontaktirati najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.

Razlozi boravka u Srbiji i dokumenta koja je potrebno podneti:

ZAPOŠLjAVANjE:

• ugovor u radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje stranog državljanina u Republici Srbiji;
• izvod o registraciji pravnog lica, privrednog duštva, sportskog kluba ili saveza ili preduzetnika u Republici Srbiji.

ŠKOLOVANjE, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD, STRUČNA PRAKSA:

• potvrda o upisu u obrazovnu ustanovu. U slučaju naučno-istraživačkog rada, zaključen ugovor sa naučno-istraživačkom organizacojom;
• izvod o registraciji obrazovne ustanove kao pravnog lica u Republici Srbiji.

SPAJANjE PORODICE:

• kada je supružnik državljanin Republike Srbije: izvod iz matične knjige venčanih izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije, ne stariji od šest meseci;
• U slučaju vanbračne zajednice sa državljaninom Republike Srbije: uverenje o slobodnom bračnom stanju, izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera, dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica, ako imaju zajedničko dete – izvod iz matične knjige rođenih za dete.

OBAVLjANjE VERSKE SLUŽBE:

• izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u Republici Srbiji;
• ugovor o radu ili pismo crkve ili verske zajednice kojim se potvrđuje da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik.

LEČENjE ILI MEDICINSKA NEGA:

• dopis zdravstvene ustanove u Republici Srbiji kojim se navodi mesto i potreban period lečenja;
• rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u Republici Srbiji;
• rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u Republici Srbiji.

VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA:

• izvod iz lista nepokrtenosti (vlasnički list);
• overen kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu;
• ostavinsko rešenje ili sudska presuda o naslednom pravu.

Napomena: Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije.