Kontakt

Kontakt za građane:

Tel: (+381-11) 3068-888
(+381-11) 3068-884
E-pošta: consul@mfa.rs