Kontakt

Kontakt za građane:

Tel: (+381-11) 3068-888

        (+381-11) 3068-884

E-pošta: consul@mfa.rs