Odeljenje za Evropu

Odeljenje za Evropu obavlja poslove koji se odnose na:

  1. uspostavljanje i unapređenje političkih, ekonomskih, ugovornih i drugih odnosa Republike Srbije sa svim državama Evrope, osim sa susednim državama, državama Jugoistočne Evrope, Rusijom i evroazijskim državama;
  2. analizu unutrašnjih i spoljnopolitičkih, ekonomskih i drugih društvenih kretanja u tim zemljama;
  3. održava saradnju sa Organizacijom Frankofonije;
  4. druge poslove iz oblasti bilateralne saradnje sa zemljama Evrope.