Odsek za promociju izvoza

Odsek za promociju izvoza obavlja poslove koji se odnose na:

  • promociju domaćih proizvoda na svetskim ekonomskim forumima i sajmovima; 
  • pokretanje i održavanje komunikacije sa stranim uvoznicima; 
  • istraživanje tržišta i sačinjavanje liste domaćih proizvoda koji se dobro kotiraju na inostranom tržištu; 
  • na osnovu analiza tržišta dostavlja predloge za izvoz domaćim izvoznicima robe, usluga i kapitala; 
  • organizaciju promocije domaćih proizvoda u DKP RS  i relevantnim institucijama  u zemlji prijema na koje se pozivaju ugledni preduzetnici iz zemlje prijema i predstavnici diplomatskog kora; 
  •  održavanje stalnih kontakata sa domaćim izvoznicima i Privrednom komorom Srbije.