Odeljenje za konzularne poslove

Odeljenje za konzularne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 1. izdavanje putnih isprava i viza u inostranstvu;
 2. pružanje pomoći u slučajevima repatrijacije i deportacije državljanja Republike Srbije;
 3. beležničke funkcije;
 4. matičarske funkcije;
 5. izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka;
 6. zaštite imovinsko-pravnih interesa države, kao i domaćih pravnih i fizičkih lica u inostranstvu;
 7. sticanje i gubitak državljanstva;
 8. pružanje zaštite uhapšenim i osuđenim licima u inostranstvu;
 9. pravne pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
 10. ostvarivanje prava iz oblasti bračnih i porodičnih odnosa;
 11. zaštitu poslovno nesposobnih državljana;
 12. sporove koje vode država ili pravna lica Republike Srbije pred stranim sudovima ili arbitražama;
 13. oblast odbrane zemlje u vezi s boravkom vojnih obveznika Republike Srbije u inostranstvu
 14. pružanje pomoći i usluga domaćim brodovima i vazduhoplovima;
 15. obeležavanje, uređivanje i održavanje grobova i spomen kosturnica Srba u inostranstvu;
 16. pružanje obaveštenja o propisima Republike Srbije;
 17. legalizaciju javnih isprava Republike Srbije i stranih javnih isprava u međunarodnom prometu;
 18. čuvanje matičnih knjiga i izdavanje uverenja na osnovu njih;
 19. druge konzularne poslove iz delokruga Odeljenja.

Uže unutrašnje jedinice u Odeljenju za konzularne poslove:

 1. Grupa za regionalne konzularne poslove I - obavlja sve konzularne poslove opisane u članu 43. ovog pravilnika u odnosu na Austriju, Lihtenštajn, Švajcarsku, Nemačku, Francusku, Monako, Španiju, Andoru, Portugal, Belgiju, Holandiju, Luksemburg, Veliku Britaniju, Irsku, Dansku, Švedsku, Norvešku, Finsku, Island, Poljsku, Češku, Slovačku, Letoniju, Estoniju i Litvaniju;
 2. Grupa za regionalne konzularne poslove II- obavlja sve konzularne poslove opisane u članu 43. ovog pravilnika u odnosu na Italiju, San Marino, Tursku, Grčku, Kipar, Bugarsku, Rumuniju, Albaniju, Mađarsku, Rusiju i evroazijske države;
 3. Grupa za regionalne konzularne poslove III ­­- obavlja sve konzularne poslove opisane u članu 43. ovog pravilnika u odnosu na Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju;
 4. Grupa za reginaolne konzularne poslove IV - obavlja sve konzularne poslove opisane u članu 43. ovog pravilnika u odnosu na SAD, Kanadu, zemlje Srednje i Južne Amerike, Australiju, Novi Zeland i zemlje Azije i Afrike;
 5. Grupa za sistemska pitanja - obavlja poslove koji se odnose na:
  1. pripremu pravnih instrukcija iz oblasti konzularnih poslova koje su opšteg i sistemskog karaktera;
  2. uređenje elektronske prezentacije konzularnih predstavništava Republike Srbije u svetu;
  3. druge konzularne poslove opšteg karaktera iz delokruga Grupe.
 6. Grupa za legalizaciju i matične knjige - obavlja poslove koji se odnose na:
  1. legalizaciju isprava u međunarodnom saobraćaju;
  2. čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koje vode diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije;
  3. izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga;
  4. druge konzularne poslove iz delokruga Grupe.
 7. Grupa za ostavine i sporove u inostranstvu – obavlja poslove koji se odnose na:
  1. ostvarivanje naslednog prava građana Republike Srbije u inostranstvu;
  2. ostvarivanje prava na ličnu ili porodičnu penziju, alimentaciju, životno osiguranje i naknadu štete;
  3. druge konzularne poslove iz delokruga Grupe.
 8. Grupa za konzularni arhiv - obavlja arhivske poslove u Sektoru za konzularne odnose.