Pokret nesvrstanih zemalja

O Pokretu Nesvrstanih Zemalja (PNZ)

Pokret Nesvrstanih Zemalja je nastao kao izraz nastojanja velikog broja zemalja u razvoju, većinom nastalih u procesu dekolonizacije, da svojevrsnom političkom alternativom u periodu hladnoratovske podele sveta izbegnu opredeljenje za jedan vojno-politički blok i artikulišu samostalan spoljnopolitički nastup.
Nakon konferencije u Bandungu (Indonezija), 1955.godine, gde su zacrtani principi miroljubive koegzistencije, prva Konferencija nesvrstanih zemalja održana je 1961. godine u Beogradu - na inicijativu SFRJ.
U periodu hladnog rata Pokret Nesvrstanih Zemalja je odigrao značajnu ulogu u očuvanju mira i smirivanju međublokovskog nadmetanja, a pogotovo u ubrzanju procesa dekolonizacije. Predstavljao je značajan faktor borbe za poštovanje ravnopravnosti i suvereniteta zemalja, kao i nastojanja u pravcu ravnomernog ekonomskog i socijalnog razvoja.
Aktivnosti Pokreta su danas usmerene na promociju principa multilateralizma i zastupanje interesa država u razvoju, posebno u okviru UN.

Srbija i Pokret Nesvrstanih Zemalja

SFRJ je bila jedna od osnivača i imala jednu od vodećih uloga u Pokret Nesvrstanih Zemalja. Usled raspada SFRJ, članstvo SRJ u Pokretu Nesvrstanih Zemalja je suspendovano 1992.godine. Nakon regulisanja članstva SRJ u UN, na sastanku Koordinacionog biroa Pokreta Nesvrstanih Zemalja, 25. septembra 2001. godine prihvaćen je naš zahtev za dobijanje statusa posmatrača u Pokretu, što je verifikovano na ministarskom sastanku, novembra 2001. godine u Njujorku.

Republika Srbija nastoji da svoj status iskoristi u cilju ostvarenja svojih vitalnih državnih i nacionalnih interesa. Naše prisustvo i saradnja u okviru Pokreta Nesvrstanih Zemalja nisu u suprotnosti sa evropskom perspektivom Srbije, već predstavljaju komplementarnu dimenziju ovakve spoljnopolitičke orijentacije. Status posmatrača, takođe, omogućava R.Srbiji praćenje globalnih političkih i ekonomskih pitanja iz ugla ove grupe zemalja, dok je veoma značajna i perspektiva jačanja sveobuhvatne bilateralne saradnje sa državama članicama Pokreta Nesvrstanih Zemalja.

Vlada Republike Srbije je 2010. godine započela program stipendija pod nazivom "Svet u Srbiji - 100 stipendija za studente iz država članica Pokreta Nesvrstanih Zemalja".
U Beogradu je 2011. godine održan komemorativni ministarski sastanak Pokreta Nesvrstanih Zemalja povodom 50. godišnjice održavanja osnivačkog sastanka Pokreta u Beogradu.