Odeljenje za finansijske poslove

Odeljenje za finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • izrada predloga neophodnih budžetskih sredstava za obavljanje poslova iz delokruga Ministarstva;

 • praćenje obima i dinamike priliva i utroška sredstava;

 • obavljanje poslova platnog prometa;

 • likvidacija finansijske dokumentacije;

 • blagajnički poslovi sa dinarskim i deviznim novčanim sredstvima i hartijama od vrednosti;

 • organizovanje i vođenje knjigovodstvenog poslovanja;

 • sastavljanje periodičnih obračuna i godišnjeg računa; obračun i isplata bruto zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja i svih novčanih dokumenata;

 • organizovanje službenih putovanja i selidbi u inostranstvo i iz inostranstva, kao i obračun i isplata troškova po tom osnovu;

 • planiranje, praćenje i kontrola materijalno-finansijskog poslovanja diplomatsko-konzularnih predstavništava (u daljem tekstu DKP).;

 • obezbeđenje sredstava za rad DKP, usmeravanje i doznačavanje istih;

 • raspolaganje sa prihodima obezbeđenim u radu DKP u skladu sa odgovarajućim propisima i odlukama;

 • projektovanje, programiranje i održavanje poslovnog informacionog sistema;

 • druge finansijsko-materijalne poslove iz delokruga Odeljenja.

Uže unutrašnje jedinice u Odeljenju za finansijske poslove

U Odeljenju za finansijske poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za izvršenje budžeta - obavlja sve poslove koji se odnose na likvidaturu finansijsko-materijalne dokumentacije.

 2. Odsek za diplomatsko-konzularna predstavništva i knjigovodstvo - obavlja sve poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i knjigovodstvo.