Odeljenje za institucije EU

Odeljenje za institucije EU obavlja poslove koji se odnose na:

  1. saradnju Republike Srbije sa institucijama EU: Evropskim savetom, Savetom EU, Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom, Spoljnopolitičkom službom EU i drugim savetodavnim, stručnim i radnim telima i grupama;
  2. praćenje procesa pridruživanja država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU;
  3. koordinaciju, praćenje i usaglašavanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU;
  4. usaglašavanje nastupa institucija Republike Srbije prema EU, postupak izbora predstavnika Republike Srbije u radnim grupama, stručnim i savetodavnim telima i grupama EU.