Ambasada

Otpravnik poslova a.i.:

Aleksandar Lončarević

Adresa:

Dozsa Gyorgy ut 92/b
H-1068 BUDIMPEŠTA
MAĐARSKA

Telefon (centrala):

+ 361 / 342-85-12

Telefon:

+ 361 / 322-98-38

Faks:

+ 361 / 322-14-38

Telefon (sekretarijat):

+ 361 / 342-05-66

Telefon konzularnog (centrala):

+ 361 / 322-14-39

Telefon konzularnog:

+ 361 / 322-14-36,
+ 361 / 322-14-37

Faks konzularnog:

+ 361 / 352-88-46

E-mail:

budapest@serbiaemb.t-online.hu

E-mail konzularnog:

budapest-consulat@serbiaemb.t-online.hu

Internet sajt:

http://www.budapest.mfa.gov.rs

 

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.