VISA REGIME
 

For holders of diplomatic and official passports: No visas required for visits of up to 30 days, within period of one year.
For holders of ordinary passports and other travel documents: Visas required.
 

Држављанима Бурундија, којима није одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, односно којима није претходно издата виза Д (виза за дужи боравак), приликом уласка у Републику Србију, поред испуњавања општих услова уласка, неопходно приложити и следећа документа: 

 

  • оверено (нотаризовано) позивно писмо лица код кога странац долази у Републику Србију, или доказ о плаћеној резервацији хотела или другог објекта смештаја у Републици Србији;
  • доказ о поседовању довољно средстава за издржавање за период планираног боравка у Републици Србији. Довољним средствима се сматра износ од 50 евра по дану боравка, а доказ о довољним средствима је готовина у наведеном износу, или извод са банковног рачуна;
  • доказ о уплаћеном здравственом осигурању у Републици Србији, односно поседовање полисе здравственог осигурања за период боравка у Републици Србији на износ медицинских трошкова који не може бити мањи од 20.000 ЕУР и
  • доказ о плаћеној повратној авио карти, са фиксираним датумом повратка у земљу порекла или претходног уласка.