ВИЗНИ РЕЖИМ
 

Дипломатски и службени пасоши: Потребна виза
Обични пасоши и друге путне исправе: Потребна виза
Напомена: За носиоца путног листа у транзиту неопходна је виза осим уколико не напушта аеродромску међународну зону

 

РЕЖИМ УЛАСКА ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈE У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Држављани Републике Србије могу да уђу у Јужноафричку Републику уз услов да имају сертификат о примљеној једној дози вакцине или негативном PCR тесту не старијем од 72 сата. Сви путници приликом доласка у Јужну Африку морају имати потврду о примљеној једној дози вакцине, негативном PCR тесту не старијeм од 72 сата или потврду о негативном антиген тесту не старијем од 48 сати од датума поласка на пут у Јужну Африку. Приликом контроле на аеродрому ако се утврди да путник има температуру мора да се тестира о свом трошку. Ако тест буде позитиван на Covid 19, путник ће морати да буде смештен на одређеном карантинском месту о свом трошку у периоду од 10 дана.

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
Визе су потребне, укључујући и за носиоце путног листа у транзиту. Амбасада Јужноафричке Републике у Мађарској је обавестила да се од 1. јуна 2022. године захтеви за визе подносе лично, у радно време, од понедељка до петка у периоду од 09-12 часова, те да неће бити прихваћени захтеви за визу поднети путем  поште, курира или од стране трећих лица. Рок важења пасоша ради путовања мора бити 6 месеци од дана планираног уласка. Додатно, морају постојати две слободне странице у пасошу приликом уласка у земљу. Тренутно, за улазак или излазак из земље путем авиона је неопходан негативан PCR тест на COVID-19 или ће туристи бити смештени, о њиховом трошку, у болничке центре, у трајању од најмање 10. дана.
 

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
Није закључен социјални споразум.

 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

 

ТРАНСПОРТ – Ради управљања моторним возилом, поред националне возачке дозволе, неопходно је поседовати међународну возачку дозволу, односно званични превод исте на енглески језик сачињен у дипломатско-конзуларном представништву Р.Србије у ЈАР. Општи предуслов је да су национална или међународна возачка дозвола издати пре датума одобрења привременог или сталног боравка.

 

ОСТАЛО – Електрична енергија је 220V/50, односно потребан је одговарајући адаптер, који се може купити у скоро свакој самопослузи. Званични језик је енглески.

 

Контакти:

Приликом боравка у Јужноафричкој Републици, за конзуларну помоћ и заштиту можете се обратити Амбасади Републике Србије у Преторији (адреса: 163, Maraisstreet, Brooklyn 0181, P.O.B 13026, HATFIELD 0028, ПРЕТОРИЈА, ЈУЖНОАФРИЧКА РЕПУБЛИКА), путем следећег контакт телефона: + 27 (0) 12 460 56 26 и електронске адресе: info@srbembassy.org.za