ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*
Напомена: *безвизни режим се не односи на носиоце пасоша Републике Србије које је издало МУП РС - Координациона управа

За носиоца путног листа у транзиту неопходна је виза

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
Услов за улазак држављана Р. Србије у Чешку Републику јесте да поседују путну исправу која је издата у последњих десет година и која мора да важи најмање три месеца након планираног датума за напуштање територије ЧР.
Путници који не испуњавају ове критеријуме биће враћени са границе.
Носиоцима биометријских пасоша Р. Србије није потребна виза за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци. Безвизни режим се не односи на носиоце пасоша Републике Србије које је издало МУП РС - Координациона управа.

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
Република Србија има закључен споразум о социјалном осигурању са Чешком Републиком који омогућава свим држављанима Р. Србије са овереном здравственом књижицом, да за време привременог боравка у Чешкој Републици (туристичко путовање, службено и др), имају право на коришћење хитне медицинске здравствене заштите на терет РФЗО. Да би остварили право потребно је да, пре пута у Чешку Републику, од Филијале РФЗО, према месту пребивалишта, прибаве двојезични образац YU/CZ 111 тзв. Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Чешкој Републици.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА – Актуелне информације о здравственој ситуацији у ЧР можете наћи на сајту Светске здравствене организације https://www.who.int/countries/cze/ .
У случају потребе могу се користити услуге следећих здравствених установа:
- Универзитетска болница Мотол (Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5)
- Централна војна болница (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6)
- Општа универзитетска болница (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2).

Према важећим прописима Чешке Републике, приликом боравка странаца у Чешкој Републици неопходно је поседовање адекватног доказа о регулисаном путничком здравственом осигурању.

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – Чешка Република не спада у категорију земаља које се суочавају са изразитим безбедносним ризицима.

На територији Чешке, а нарочито у Прагу, доста су чести случајеви џепарења и ситних крађа (посебно када су у питању туристи). Савет ја да се посебна пажња обрати на чување личних докумената и новца. У случају крађе, потребно је обратити се најближој полицијској станици.

ТРАНСПОРТ – Најважнији је аеродром у Прагу (Вацлав Хавел), који је и највећи гранични пункт. Постоје директни летови на релацији Праг - Београд и Београд - Праг компаније Air Serbia, и то по седам летова у оба смера недељно.
Чешка има добру и веома разуђену железничку мрежу. Возови (прва, друга класа, спаваћа кола) који повезују Праг са већином европских градова саобраћају свакодневно.
Путна мрежа је разграната. Најважнији је ауто-пут на релацији Праг-Брно-Братислава-Будимпешта. За путовање ауто-путем потребно је купити тзв. вињету (најмањи период важења вињете је недељу дана, а може се купити на свим већим бензинским пумпама).
Градски превоз одлично функционише (три линије метроа, трамвајски и аутобуски саобраћај).
На територији Чешке Републике, за управљање моторним возилом потребно је поседовање међународне возачке и саобраћајне дозволе. Власницима моторних возила из Србије омогућено је, да путују у ЧР, без обавезе да поседују зелену карту.

Чешка признаје возачке дозволе Р. Србије на новом обрасцу за краћи боравак у сврху туризма, пословног боравка или транзита. У случају намере дужег боравка, лице има рок од 3 месеца да возачку дозволу издату у Р. Србији замени за чешку возачку дозволу.

ОСТАЛО – У Чешкој је платежно средство чешка круна (CZK).
Могу се користити платне картице као што су Visa, American Express, Master Card/Eurocard

Контакти:
Приликом боравка у Чешкој Републици, за конзуларну помоћ и заштиту можете се обратити Амбасади Републике Србије у Прагу, путем следећих контакт телефона: + 420 257 532 075, + 420 257 531 582 и + 420 257 533 949 (конзуларно одељење) и електронске адресе: embassy.prague@mfa.rs и konzularno.prag@mfa.rs