УН – Њујорк

Стална мисија Републике Србије при Уједињеним нацијама - Њујорк

Амбасадор: Немања Стевановић
Адреса: 854, Fifth Avenue
ЊУЈОРК, N.Y.10065 
САД
Телефон: +1 212 / 879-87-00,
+1 212 / 879-87-01,
+1 212 / 879-87-02,
+1 212 / 879-87-03
Факс: +1 212 / 879-87-05
Е-маил: info@serbiamissionun.org
Интернет сајт: www.serbia-un.mfa.gov.rs