Почасни конзули Републике Србије Филипини

Макати

Mr. Joaquin "Jack" Rodriguez
Honorary Consul of the Republic of Serbia
Suite 3002, 30th Floor, Infinity Tower Suites
106 H.V. Della Costa cor. Leviste St. Salcedo Village
MAKATI CITY
PHILIPPINES
Tel: (+632) 8886677 ext. 3002
Mob: (+632) 9188885225
E-mail: jcrodriguez.sr@gmail.com