Почасни конзули Републике Србије у Белгији

Мортсел

Александар Давидовић

Почасни конзул Републике Србије у Краљевини Белгији
Адреса: Statielei 5, Mortsel 2640, Белгија
Телефон: +32 (3) 443 96 88
+32 468 103 222
Електронска адреса: consulaat.rs@gmail.com