Почасни конзули Републике Србије у Аргентини

Санеза Пена

Аргентина

Марта Кристина Капитанић (Marta Cristina Capitanich)

 

Почасни конзул Р. Србије – Провинција дел Ћако
Адреса: Pringles 714, Presidencia Roque Saenz Peña, CP 3700, Provincia de Chaco
Teлефони: +54 3644 42 13 30; +54 3644 62 44 79
Електронска адреса: marta_capitanich@yahoo.com.ar