Конзулат Републике Србије у Стразбуру, Француска

Стразбур
Конзул: Анђелка Шимшић
Адреса: 26, Avenue de la Forêt Noire
67000 СТРАЗБУР
ФРАНЦУСКА
Телефон: + 33388 / 353-980
Факс: + 33388 / 360-949
Е-маил: consulate.strasbourg@mfa.rs
Интернет сајт: http://www.strasbourg.mfa.gov.rs