ПОЧАСНИ КОНЗУЛИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Словенија

Випава

Томаж Кавчич

 

Почасни конзул Р. Србије у Р. Словенији

Адреса конзулата: Земоно 7, 5271 Випава, Р. Словенија
Телефон: +38640777726
Електронска адреса: zemono@zemono.si