ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши: Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*
Обични пасоши и друге путне исправе: Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*
Напомена: *безвизни режим се не односи на носиоце пасоша Републике Србије које је издало МУП РС - Координациона управаа
За носиоца путног листа у транзиту није потребна виза.

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ    
За улазак држављана Р. Србије у Р.Словенију неопходно је да поседују путну исправу која мора да важи најмање три месеца након планираног датума за напуштање територије чланице ЕУ. Путници који не испуњавају овај услов биће враћени са границе.
Носиоцима биометријских пасоша Р.Србије није потребна виза за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци. Није потребна виза на путни лист у случају губитка пасоша. Безвизни режим се не односи на носиоце путних исправа Р. Србије које је издало МУП РС - Координациона управа. 
Р. Словенија има 64 међународна гранична прелаза а најважнији су с Италијом: Шкофије, Фернетичи, са Аустријом: Шентиљ, Караванке, са  Мађарском: Долга Вас, Ходош и са  Хрватском: Обрежје,  Заврч, Грушковје,Виница, Сечовље. 
На спољним границама Шенгена (са Хрватском) постоји царинска и полицијска контрола, а на унутрашњим само повремена полицијска. За боравак у Р. Словенији, уколико путник не путује преко туристичке агенције или нема гарантну изјаву, новчани износ који треба да поседује за сваки планирани дан боравка је 70 евра. За малолетна лица која путују са родитељом или старатељем тај износ је 35 евра.
Новац и хартије од вредности  у износу већем од 10.000 €  потребно је пријавити царинским органима, а мора се поседовати доказ о пореклу новца. Унос мањих износа је дозвољен без пријаве, али су царински органи овлашћени да у случају основане сумње затраже доказ о пореклу новца. 
Странци који долазе у лов уносе оружје преко граничног прелаза  на основу одобрења  за уношење и изношење оружја које издаје конзуларно представништво Р. Словеније у иностранству или орган који врши граничну контролу уколико лице:
•    приложи важећи оружани лист издат у држави где има пребивалиште или потврду да се за такво оружје не издаје оружани лист
•    наведе оправдан разлог за пренос оружја или муниције
•    затражи  сагласност за пренос оружја преко територије држава чланица ЕУ
Роба у  личном пртљагу путника из трећих држава увози се без дажбина, до вредности од 300 €, а у ваздушном саобраћају до 430 €. За млађе од 15 година дозвољена вредност је 150 €, без обзира на превозно средство. 
Количине акцизне робе ослобођене увозних дажбина су:
•    дуван и дувански производи: до 200 цигарета или 100 цигарилоса или 50 цигара или 250 грама дувана
•    алкохолна пића : до 1 литар алкохолног пића које садржи више од 22 вол %  алкохола или 2 литра са садржином мањом од 22 вол.% алкохола 
•    вино и пиво: до 4 литра непенушавог вина или 16 литара пива.
Ове количине могу унети само лица старија од 17 година.
Посебна и доста ригорозна контрола се спроводи приликом уласка и уношења животиња на територију Р. Словеније. Под малим животињама подразумевају се пси, мачке,  бескичмењаци, рибице, рептили, птице, глодари и домаћи кунићи. За псе и мачке потребна је потврда о вакцинисању против беснила и одговарајућа међународна ветеринарска потврда за прелаз границе. Остале животиње треба да имају међународну ветеринарску потврду за прелаз границе и да буду означене. Ови услови су јединствени на територији ЕУ.

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ    
Потписивањем споразума о социјалном осигурању 2010. године створени су услови за остваривање права на пензију лица која су део радног стажа остварила у Р. Словенији и лица која су део радног стажа остварила у Р. Србији, омогућавајући сабирање периода осигурања навршених у обе државе уговорнице, ради остваривања права на пензију и новчану накнаду за случај незапослености. У погледу здравственог осигурања, за време привременог боравка у Р. Словенији (туристичка и пословна путовања, краћи боравак и слично), лице које је здравствено осигурано у Србији има право на хитне здравствене услуге. 
На основу потписаног Споразум,  држављани Р. Србије имају право на хитне медицинске услуге у Р. Словенији. Да би се то право остварило потребно је да пре поласка у иностранство, у филијали Завода за здравствено осигурање Р. Србије по месту вашег пребивалишта, прибавити образац СРБ/СИ 03. По доласку у Р. Словенију, образац се предаје подручној јединици Завода за здравствено осигурање Р. Словеније у месту у коме ће се привремено боравити. На основу обрасца, добија се словеначка исправа која ће у случају потребе, омогућити бесплатне хитне медицинске услуге.Изузетно, потврда СРБ/СИ 03 се може предати и приликом коришћења здравствених услуга у здравственој установи или код приватног лекара са којим је носилац здравственог осигурања закључио уговор о пружању услуга. Ако немате потврду, обавезно се плаћају хитне здравствене услуге.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ    

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА – У случају потребе за интервенцијом хитне помоћи телефонски број је 112. Хитну помоћ у свако доба можете потражити у Универзитетском клиничком центру Љубљана, Ургентни блок, Бохоричева 4 .
Остале здравствене услуге се плаћају. Један од највећих приватних медицинских центара у Љубљани је »Барсос«, Грегорчичева цеста 11, тел. +386 (0)1 242 07 00.
Важна напомена: седативи који се често користе (бенседин, бромазепам и сл.), налазе се на листи лекова чији је унос забрањен. За унос и најмање количине лека, чак и једне табле, потребно је поседовати потврду лекара да је такав лек потребан за терапију (рецепт није довољан). У противном на лицу места се изриче прекршајна казна од око 200 евра.

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – Р. Словенија је веома сигурна земља. Нешто више пажње на ствари и документа треба обратити у возу на међународним линијама, у тржним центрима и на бензинским пумпама.

ТРАНСПОРТ – Међународни аеродроми су у Љубљани, Марибору и Порторожу.
Поморски саобраћај: словеначка обална места су повезана поморском линијом. На релацији Порторож – Анкаран – Порторож на редовној линији вози брод који путује сат и по и пристаје у Бернардину, Пирану, Изоли и Копру. Из Порторожа у туристичкој сезони глисер вози и до Венеције.
Железничка мрежа: словеначка железничка мрежа има 1196 километара и покрива целу државу. Удобним савременим возом се може доћи у све туристички значајније крајеве, на скијање или на море. Постоје и групни и омладински попусти од 50% цене превоза.
За управљање моторним возилом у Р. Словенији довољна је национална возачка дозвола на новом обрасцу, а не мора се поседовати међународно аутомобилско осигурање (зелена карта).
Важећу возачку дозволу за словеначку возачку дозволу може заменити држављанин Р. Србије који у Р. Словенији има пријављено пребивалиште дуже од шест месеци, уколико испуњава друге законом прописане услове за вожњу моторног возила (прописана старост, лекарско уверење итд.).
Рок за замену возачке дозволе је годину дана од дана пријаве боравка у Р. Словенији, а уколико се не замени у наведеном року чини се прекршај за који је предвиђена новчана казна од 500,00 евра. Словеначка возачка дозвола ће се издати након што возач положи практични део возачког испита за оне категорије возила за које већ има право возити.
Обавезно је везивање на свим седиштима која имају уграђене појасеве. Светла морају бити упаљена и током дана. Обавезну опрему чине: резервни комплет сијалица, троугао, прва помоћ, флуоресцентни прслук и зимска опрема (гуме или ланци) од 15.новембра до 15.марта. Дозвољена количина алкохола у крви је 0,5 промила, док професионални возачи не смеју имати ни најмању количину алкохола у крви. Највећа дозвољена брзина на ауто путу је 130 км/х, а у насељу 50 км/х.
За вожњу на ауто – путу путарина се плаћа куповином вињета на граничним прелазима, бензинским пумпама, киосцима, поштама, у АМСЗ и на великом броју бензинских станица у Хрватској. Цена вињете за возила до 3,5 т: 110 € за годину дана, 30 € месечна и 15 € 7- дневна, а казна за вожњу без вињете је од 300 до 800 €.
Прекршајне казне за прекорачење брзине су: за прекорачење до 10 км/х 50 €; од 10 до 20 км/х 150 €; више од 20 км/х 300. Казна за невезивање појаса је 120 €, за прекорачење времена плаћеног паркирања 40 €, за непропуштање пешака на пешачком прелазу 300 €. Уколико се казна плати на лицу места износ се умањује за 50%.
Напомена: У случају да странац не жели или не може да плати прекршајну казну полицајац или друго службено лице има право да му одузме лична документа, возило или другу имовину као обезбеђење док не плати казну.
Градски превоз: у Љубљани се на сваком киоску по цени од 2 € може купити магнетна карта за градски превоз »УРБАНА« и преко тога уплатити износ за жељени број вожњи по цени од 1,20 € , што ће се учитати на карти. Улаз је обавезно на вратима возача где се провлачењем картице преко апарата плаћа 1,20 € за вожњу аутобусом са преседањима до сат и по времена. Вожња без плаћеног превоза кажњава се са 40 €.

Контакти
Приликом боравка у Р. Словенији, за конзуларну помоћ и заштиту можете се обратити Амбасади Србије у Љубљани, путем следећег контакт телефона: +38614380110 и електронске адресе: embassy.ljubljana@mfa.rs