ВИЗНИ РЕЖИМ

Дипломатски и службени пасоши:

Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*

Обични пасоши и друге путне исправе:

Виза није потребна за боравак до 90 дана у периоду од шест месеци*

Напомена:

*безвизни режим се не односи на носиоце пасоша Републике Србије које је издало МУП РС - Координациона управа
За носиоца путног листа у транзиту није неопходна виза осим уколико из Белгије одлази у неку другу државу Шенгенскопг списка

 

УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ
Услов за улазак држављана Р. Србије у било коју чланицу ЕУ је да поседују путну исправу која је издата у последњих десет година и која мора да важи најмање три месеца након планираног датума за напуштање територије чланице ЕУ. Путници који не испуњавају ове критеријуме биће враћени са границе. Носиоцима биометријских пасоша Р. Србије није потребна виза за боравак до 90 дана (у периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка у Шенген). Безвизни режим се не односи на носиоце путних исправа које је издало МУП РС - Координациона управа.
Уколико се долази у посету рођацима, потребно је имати позивно писмо, оверено у комуни и 38,00 евра по дану боравка. Полиција не прихвата гаранције у новцу који рођаци донесу и покажу. Уколико се долази туристички, поред резервације хотела, треба имати (и показати) 50,00 евра по дану боравка и туристичко осигурање. Банкарске картице се не прихватају као доказ о поседовању новца. Тражи се и доказ о путном здравственом осигурању.

СОЦИЈАЛНИ СПОРАЗУМИ
Са Луксембургом је закључен Споразум o социјалној сигурности (ступио на снагу 01. новембра 2014. године), који се односи на област здравственог, пензионог и инвалидског осигурања, осигурања у случају повреде на раду, професионалне болести и незапоселности и дечју заштиту и материнство. Држављани Р. Србије који поседују потврду о праву на коришћење здравствене заштите за време привременог боравка у иностранству, на двојезичном обрасцу, издату од стране филијале здравственог осигурања код које су осигурани у Р. Србији, имају право на здравствено осигурање у Луксембургу.

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА – Актуелну информацију о здравственој ситуацији можете да пронађете на сајту Светске здравствене организације - https://www.who.int/countries/lux/
Списак здравствених установа у Луксембургу доступан је на следећем сајту: https://cns.public.lu/en/assure/vie-privee/sante-prevention/hopitaux-luxembourg.html

БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА – Опасност од терористичких напада у Луксембургу се налази на другом нивоу. Спроводи се строжа контрола на граничним прелазима, Главној железничкој станици у Луксембургу и Финдел аеродрому.
Грађанима Републике Србије који намеравају да путују у Луксембург саветује се уобичајен опрез и праћење информација полицијских органа Луксембургу о безбедносној ситуацији.

ТРАНСПОРТ – Током туристичког боравка у овој земљи, можете да управљате моторним возилом са возачком дозволом Р. Србије. Надлежни органи Луксембурга препоручују да се поседује и међународна возачка дозвола, због превода. Није потребна Зелена карта. Лица која регулишу привремени или стални боравак у Луксембургу, имају обавезу да замене возачку дозволу Србије за возачку дозволу Луксембурга у року од шест месеци до годину дана. Након тог рока, морају поново да полажу возачки испит у Луксембургу.

ОСТАЛО – Званична презентација туристичке понуде Луксембурга: https://www.visitluxembourg.com/en

Контакти:
Приликом боравка у Луксембургу, за конзуларну помоћ и заштиту можете да се обратите Амбасади Републике Србије у Краљевини Белгији, која нерезиденцијално покрива Луксембург, путем следећих контакт телефона +322 / 647-2652, 647-5781, 649-6545, 649-8349 и електронске адресе srb.emb.belgium@mfa.rs