VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana.
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Ukida se obaveza prezentovanja negativnog PCR testa prilikom ulaska u Rusku Federaciju avionskim i drumskim saobraćajem. Navedena odluka se odnosi kako na ruske tako i na strane državljane.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 30 dana, računajući i dane ulaska/izlaska iz Ruske Federacije. Prilikom ulaska obavezno je popunjavanje migracione karte koju treba nositi sa sobom i koja se prilikom izlaska iz Ruske Federacije vraća pograničnom službeniku. Po dolasku, obavezna je prijava boravka u roku od 7 radnih dana. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja je minimum 6 meseci, a radi regulisanja boravka u RF minimum godinu i po dana.

Odlukom Vlade Ruske Federacije za državljane Republike Srbije uvedena je olakšica za dobijanje obične turističke vize do 6 meseci od 5. marta 2023. godine. Više nije neophodna uplata celokupnog aranžmana preko turističke agencije, odnosno nije neophodan putni vaučer, već samo potvrda o rezervaciji hotela, ili drugog smeštaja, koji se nalaze na jedinstvenoj listi RF klasifikovanih hotela, skijaških staza i plaža.

Ukoliko se u Rusku Federaciju ulazi radi zapošljavanja, školovanja, stručnog usavršavanja, lečenja na period duži od 30 dana, neophodno je pribavljanje vize u Ambasadi Ruske Federacije u Beogradu. Od 16.02.2015. godine vize se podnose preko sajta: http://visa.kdmid.ru.

Bez obzira po kom osnovu dolaze u Rusiju Federaciju, sa ili bez vize, stranci imaju obavezu striktnog poštovanja dozvoljenog boravka u Ruskoj Federaciji. U suprotnom, nadležni ruski organi uskraćuju izlazak iz zemlje pokretanjem administrativnog prekršajnog postupka i izriču novčanu kaznu (do 5.000 rubalja), a pogranični i migracioni organi ih uvode u registar lica kojima može biti zabranjen ulazak u Rusku Federaciju i do 5 godina.
Preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja i posedovanje određene količine novca. Prilikom ulaska treba prijaviti iznose veće od 10.000 USD, kao i tehničku robu.

VAŽNO: Imajući u vidu da su od momenta izbijanja sukoba u Ukrajini nadležni organi Poljske zabranili sve prelaske stranim državljanima koji iz pravca Rusije (Kalinjingrad) i Belorusije žele da preko kopnene/drumske granice uđu u Poljsku radi tranzita, preporuka je da se ulazak u Rusku Federaciju, kao i izlazak iz nje odvija preko teritorije Letonije.

Prelazak granice između Poljske i Belorusije za putnički saobraćaj obavlja se samo preko graničnog prelaza: Terespol – Brześć, dok je teretni saobraćaj dozvoljen samo za kamione koji su registrovani u Poljskoj, zemljama EU, EFTA i Švajcarskoj na prelazu Kukuryki – Kozłowiczy. Kamionima srpskih auto-prevoznika preporučuje se da iz Belorusije pređu u Evropsku uniju preko graničnih prelaza sa Litvanijom i Letonijom.

Ulazak u Poljsku odobrava se samo onim strancima koji imaju diplomatski pasoš ili regulisan boravak u Poljskoj (radna i studentska karta boravka ili viza), dok se ostalim strancima ulazak u Poljsku odobrava u izuzetnim slučajevima, a konačnu odluku o ulasku donosi isključivo nadležni dežurni šef granične policije prilikom dolaska stranca na konkretni granični prelaz.

Državljani Republike Srbije koji žele da se iz Belorusije, Rusije i Kalinjingradske oblasti vrate u Srbiju preko Poljske se mole da ne polaze na put pre nego što kontaktiraju Ambasade Republike Srbije u Varšavi, Moskvi ili Minsku. Putnici treba ambasadama da dostave  informacije o tome ko, kada i preko kojeg graničnog prelaza planira da uđe u Poljsku. Ambasada Republike Srbije u Varšavi, po dobijanju ovih informacija radi najave ulaska državljana Srbije na teritoriju Poljske. Međutim, najave nisu garancija da će im ulazak i tranzit biti automatski odobreni. Najava je samo molba poljskim organima da im se odobri ulazak, a konkretnu odluku o ulasku državljana Srbije u Poljsku donosi službenik granične policije koji bude pregledao dokumentaciju na samom graničnom prelazu između Poljske i Belorusije i Poljske i Kalinjingradske oblasti.

Izlazak svih stranaca iz Poljske prema Rusiji i Belorusiji nije zabranjen, ali se izuzetno teško obavlja zbog rigoroznih kontrola koje sprovode poljski organi. Ulazak stranih državljana iz Belorusije u Rusku Federaciju i obrnuto realizuje se isključivo vazdušnim putem, što ima uticaja na način registracije ulaska/stranog državljanina u obe zemlje.  Strani državljani koji iz trećih zemalja ulaze u Republiku Belorusiju i nastavljaju put u Rusku Federaciju, moraju pribaviti kod beloruskog nadležnog organa tzv. migracionu kartu, s obzirom da im ista neće biti izdata u Ruskoj Federaciji, niti će biti registrovani prilikom ulaska u Rusku Federaciju, jer letovi na relaciji Belorusija – Rusija imaju karakter unutrašnjih letova. Prilikom putovanja iz Ruske Federacije u Republiku Belorusiju “migraciona karta” izdata u RF se ne uzima. Stranci koji putuju iz trećih zemalja preko Ruske Federacije u Republiku Belorusiju, treba da pribave tranzitnu rusku vizu.  

SOCIJALNI SPORAZUMI:

Potpisan je bilateralni Sporazum o socijalnoj sigurnosti 2019. godine.
Ovim sporazumom omogućeno je obračunavanje i/ili spajanje penzijskog staža stečenog u R. Srbiji i/ili u Ruskoj Federaciji, odnosno pravo na isplatu davanja po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije, isplatu naknade u slučajevima povrede na radu i/ili profesionalnih bolesti i pogrebnih troškova u zemlji gde državljani zemalja potpisnica borave.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Ne zahteva se posebna vakcinacija prilikom ulaska. Obavezna je konzumacija flaširane ili filtrirane vode za piće.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je stabilna, uz primetno povišen stepen bezbednosne kontrole i pojačane mere i aktivnosti ruskih organa bezbednosti. Povećano je prisustvo policije na stanicama metroa, aerodromima, železničkim i drumskim saobraćajnicama, kao i na turističkim lokacijama i u tržnim centrima.

TRANSPORT – Ruska Federacija ima dobro razvijenu mrežu drumskog, železničkog i avio saobraćaja. Saobraćajni centri su Moskva, Sankt-Peterburg, Soči, Ekaterinburg.
Najznačajniji aerodromi su: u Moskvi – Šeremetjevo, Vnukovo i Domodedovo, u Sankt-Peterburgu – Pulkovo, u Sočiju – Adler. Postoji veliki broj svakodnevnih linija sa svim stranama sveta, kao i veliki broj unutrašnjih letova.
Preporučuje se korišćenje metroa s obzirom na velike gužve u saobraćaju, kao i instaliranje mobilnih aplikacija za snalaženje po gradu i u gradskom prevozu. Pored toga, korisno je instalirati taksi aplikacije (UandexGo, Rutaxi, City) koje omogućuju uvid u fiksni iznos troškova prevoza. Tokom turističkog boravka u Ruskoj Federaciji upravljanje motornim vozilom moguće je sa vozačkom dozvolom R. Srbije, uz uslov njenog prevođenja na ruski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača ili međunarodnom vozačkom dozvolom u skladu sa Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju iz 08.11.1968. godine. U slučaju regulisanog stalnog boravka („Vid na žiteljstvo") vozačka dozvola R. Srbije postaje nevažeća po isteku 60 dana od dana dobijanja dozvole boravka, a zamena iste vrši se u skladu sa ruskim zakonodavstvom.

OSTALO – Imajući u vidu objektivne teškoće u transferu novca na relaciji Republika Srbija – Ruska Federacija,  obaveštavamo o sledećem:
Pošta Srbije pruža usluge novčanih doznaka preko međunarodne poštanske uputnice, tzv. POSTCASH, kojom je omogućen transfer novca sa Ruskom Federacijom.
Ovo je trenutno jedina mogućnost za slanje i prijem novca u/iz Ruske Federacije preko Pošte Srbije.
Više informacija o ovoj usluzi, korisnici mogu naći na sledećem linku Pošte Srbije:
https://www.posta.rs/cir/stanovnistvo/usluga.aspx?usluga=finansijske-us…

Nacionalna valuta je rublja (RUB). Zbog aktuelnih sankcija uvedenih Rusiji, plaćanje se može vršiti samo gotovinski u nacionalnoj valuti ili svim vrstama kreditnih kartica  Ruske Federacije uz obavezno otvaranje računa kod ruskih banaka. Zamena valuta je ograničena i svodi se na zamenu stranih valuta za rublje. Kupovina deviza je limitirana i varijabilna.

Prisutna je velika raznolikost u kvalitetu smeštaja i cena usluga. Noćenje u prosečnom hotelu u Moskvi iznosi od 150 evra. Postoje lanci domaćih i stranih hotela i restorana, kulturna ponuda je veoma bogata i raznovrsna, ali su cene usluga visoke. Tržni centri i prodavnice rade svih sedam dana u nedelji od 10 do 22 časa.

Kontakti:

Prilikom boravka u Ruskoj Federaciji, za konzularnu pomoć i zaštitu građani se mogu obratiti Ambasadi Republike Srbije u Moskvi na broj telefona: + 7495 988-66-45 i putem elektronske adrese: konzularno.moskva@mfa.rs i ambasada.moskva@mfa.rs