Zvaničan naziv
REPUBLIKA MAURICIJUS
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Port Luis
Šef države
Pritviradžsing Rupun
Predsednik Vlade
Pravind Džagnet
Ministar spoljnih poslova
Alan Ganu
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1969. godine

Politički odnosi

Vlada RS je 4. maja 2017. utvrdila 25. maj kao Dan prijateljstva sa narodima Afrike.
Bilateralni odnosi su tradicionalno dobri. Duži niz godina nije bilo neposrednog političkog dijaloga na visokom nivou.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini naš izvoz na Mauricijus je vredeo 879.000 evra, a uvoz 435.000 evra. U 2019. godini naš izvoz je iznosio 707.000 evra, a uvoz 507.000 evra.

 

Ugovorno stanje -

 

Kontakt

Ambasada Republike Srbije pokriva Republiku Mauricijus na nerezidencijalnoj osnovi iz Južnoafričke Republike: http://www.pretoria.mfa.gov.rs/

Ambasada Republike Mauricijus pokriva Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi iz Ruske federacije: https://mauritius.mid.ru/ru/

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok, Tel: 011/3068254, E-pošta: ozabi@mfa.rs