Zvaničan naziv
REPUBLIKA MALTA
Državno uređenje
Parlamentarna republika
Glavni grad
Valeta
Šef države
Džordž Vela
Predsednik Vlade
Robert Abela
Ministar spoljnih poslova
Jan Borg (Ian Borg)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
6. januara 1969. godine

Politički odnosi

Srbija i Malta imaju dugu tradiciju dobrih odnosa, bez otvorenih pitanja. Tadašnji MIP E. Bartolo je učestvovao na 21. Beogradskom ekonomskom forumu 4. i 5. oktobra 2021. godine i susreo se sa MSP N. Selakovićem 4. oktobra 2021. godine. Politički dijalog unapređen je posetom premijera Malte Dž. Muskata Srbiji i njegovim susretom sa tadašnjim PV A. Vučićem 9. januara 2016. godine

 

Ekonomski odnosi

Postoji prostor za unapređenje ekonomskih odnosa. U periodu januar – maj 2022. godine ukupna robna razmena iznosila je 4.495 miliona evra, pri čemu je naš izvoz iznosio 1.717 miliona evra (pad od 35,1%)  a uvoz 2.778 miliona evra (pad od 18,8%).

 

Ugovorno stanje

Memorandum o razumevanju o zajedničkoj saradnji Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Mediteranske akademije za diplomatske studije Univerziteta na Malti, potpisan: 25.9.2019,

Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Malte o sprovođenju sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave ,potpisan: 2.7.2010,

Ugovor između Republike Srbije i Malte o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, potpisan: 9.9.2009.

 

Kontakti

Kancelarija Ambasade Republike Srbije u Valeti - srb.office.valletta@mfa.rs;  + 356 / 2703 7921

Ambasada Republike Srbije u Rimu – http://roma.mfa.gov.rs

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Malte - https://foreignandeu.gov.mt/en/

Odeljenje za susedne zemlje i Jugoistočnu Evropu: Tel: 011/306-8280, E-pošta: osz@mfa.rs