Zvaničan naziv
DRŽAVA IZRAEL
Državno uređenje
Republika
Šef države
Ruven Rivlin (Reuven Rivlin)
Predsednik Vlade
Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu)
Ministar spoljnih poslova
Gabi Aškenazi (Gabi Ashkenazi)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
Diplomatski odnosi su uspostavljeni 1948. godine (prekinuti od 1967. do 1991, kada su zvanično obnovljeni).

Politički odnosi

Razvoj odnosa sa Izraelom zasnovan je na istorijskoj bliskosti srpskog i jevrejskog naroda, koja je iskazana i kroz zajedničko stradanje tokom Drugog svetskog rata.
Politički odnosi su dobri i prijateljski.
26. jula 2018. godine učinjena je zvanična poseta predsednika Izraela Ruvena Rivlina R. Srbiji.
PR RS A. Vučić učestvovao je na 5. svetskom forumu o Holokaustu u Jerusalimu 23. januara 2020. godine i tom prilikom se susreo sa predsednikom Izraela Ruvenom Rivlinom.

 

Ekonomski odnosi

U 2019. izvoz R. Srbije je iznosio 34.754 miliona evra, a uvoz 40.141 miliona evra.
U periodu januar - novembar 2020. godine, izvoz je iznosio 35.149 miliona evra, a uvoz 30.131 miliona evra.
Ekonomski odnosi se uspešno razvijaju, fokusirani su na nekretnine, sa perspektivom u poljoprivredi, ITsektoru i ekologiji. Otvaraju se perspektive i za jaču saradnju u resorima odbrane, nauke i novih tehnologija.

 

Ugovorno stanje

Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Države Izrael.
Ugovor je stupio na snagu: 27.07.2001.

Sporazum između SCG i Države Izrael o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.
Ugovor je stupio na snagu: 07.02.2006.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o trgovini i ekonomskoj saradnji.
Ugovor je stupio na snagu: 01.07.2009.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u oblasti poljoprivrede.
Ugovor je stupio na snagu: 16.06.2010.

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak.
Ugovor je stupio na snagu: 15.10.2019.

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije u Državi Izrael- www.telaviv.mfa.gov.rs

Ambasada Države Izrael u Republici Srbiji- https://embassies.gov.il/beograd/Pages/default.aspx

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski istok - Tel. 011/3068254, E- pošta: ozabi@mfa.rs