VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana za nosioce biometrijskih pasoša
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Ukinuta je obaveza popunjavanja ulaznog obrasca pre leta ili dolaska na izraelski granični prelaz. Od svih putnika koji u roku od 10 dana od ulaska u Izrael osećaju simptome bolesti se traži da urade PCR test

Ne postoji obaveza prezentovanja dokaza o vakcinaciji ili preležanom kovidu. U slučaju pozitivnog rezultata na kovid test tokom boravka u Izraelu, putnici su obavezni da se izoluju i poštuju smernice. Izolacija se može obaviti i u hotelskoj sobi.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Za ulazak u Izrael i turistički boravak do devedeset (90) dana nije potrebna viza. Na graničnom prelazu umesto unošenja štambilja u pasoš, izraelski pogranični organi izdaju karton o boravku, koji je potrebno čuvati sve vreme boravka u zemlji i pokazati prilikom izlaska iz Izraela. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja mora biti šest meseci od datuma ulaska u zemlju, dok je za regulisanje boravka potrebno da bude šest meseci duži od datuma isticanja vize. Zbog specifične bezbednosne situacije, izraelski organi vrše rigoroznu pograničnu kontrolu pri ulasku i izlasku iz zemlje – detaljno ispitivanje o razlozima boravka, uspostavljenim kontaktima, lokacijama boravka, kao i temeljni pregled prtljaga. Ukoliko u pasošu postoje štambilji koji ukazuju na raniji boravak u islamskim i arapskim državama, to može voditi dodatnom ispitivanju. U pojedinim slučajevima pogranični organi mogu od putnika zahtevati proveru privatnih emejlova i aktivnosti na društvenim mrežama.
Navedene provere se vrše radi sprečavanja zloupotrebe turističkog boravka, odnosno sprečavanja ilegalne imigracije i zapošljavanja „na crno" koja je poslednjih godina u porastu, posebno iz država bivšeg Sovjetskog Saveza, Balkana, uključujući i Srbiju. Tokom 2019. zabeleženi su brojni slučajevi aerodromskog pritvaranja i deportovanja srpskih državljana, zbog sumnje u navedene razloge boravka u Izraelu. Detaljnija informacija o vrstama viza i uslovima boravka - https://mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/visas.aspx
U skladu sa izraelskim propisima o restriktivnom režimu kretanja, svi strani državljani, pa tako i Republike Srbije, palestinskog porekla prolaze posebnu proceduru odobravanja prolaska kroz teritoriju Izraela. Za ulazak u Izrael, odnosno Zapadnu obalu, oni mogu da koriste isključivo drumski prelaz «Allenby bridge»/«King Hussein Bridge», na granici sa Jordanom. Ulazak preko međunarodnog aerodroma «Ben Gurion» dozvoljen je samo uz prethodno pribavljenu dozvolu Ministarstva odbrane Države Izrael.
Srpski državljani koji pored srpskih poseduju i putne isprave izdate od strane Palestinske uprave, dužni su da na izraelskim graničnim prelazima prezentuju palestinska dokumenta.
Ukoliko postoji bilo kakva dilema u vezi sa navedenim, državljanima Republike Srbije se sugeriše da pre polaska na put kontaktiraju Ambasadu Države Izraelu u Beograd - https://embassies.gov.il/beograd/Pages/default.aspx

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Na većini teritoriji Izraela bezbednosna situacija je stabilna. Međutim, incidenti, uključujući i terorističke napade, su mogući u istočnom Jerusalimu i na određenim delovima Zapadne obale. U tom smislu, uz izraelsku vojsku i policiju koje su mete napada, postoji visok rizik da strani turisti koji posećuju kulturno-istorijska mesta takođe budu žrtve napadača. Takođe, zbog mogućih oružanih okršaja preporučuje se izbegavanje severnih delova Izraela uz granicu sa Libanom i Sirijom (Golanska visoravan). Posebno se naglašava opasnost od kretanja u blizini Pojasa Gaze, odakle su mogući sporadični raketni napadi na okolna mesta na jugu Izraela. Bezbednosne provere na kontrolnim punktovima u Izraelu su uobičajena praksa, kao i prilikom ulaska u sve državne i javne ustanove, religijske objekte, tržne centre, sportske objekte, autobuske i železničke stanice, hotele i sl. jer su u prošlosti navedene lokacije bile mete terorističkih napada. Zbog svega navedenog preporučuje se praćenje sredstava informisanja i izbegavanje područja na kojima vlada tenzija i rizik od izbijanja incidenta i nemira.

TRANSPORT – Najveći broj putnika koristi Međunarodni aerodrom «Ben Gurion» koji se nalazi blizu Tel Aviva, dok je drugi međunarodni aerodrom na krajnjem jugu zemlje kod Eilata. Postoje i kopneni granični prelazi sa Egiptom i Jordanom, dok je granica sa Libanom i Sirijom, sa kojima Izrael nema diplomatskih odnosa, u potpunosti zatvorena. Postoji nekoliko graničnih punktova sa Palestinom – Zapadnom obalom, dok je ulaz u Pojas Gaze dozvoljen u izuzetnim slučajevima i sa posebnom dozvolom koju daju izraelski organi. Detaljnija informacija o graničnim punktovima i uslovima prelaska - https://mfa.gov.il/mfa/consularservices/pages/crossing_points.aspx
Izraelski propisi dozvoljavaju upotrebu inostrane dozvole, uključujući i srpske vozačke dozvole, licima koja borave u Izraelu do godinu dana. Konverzija inostrane dozvole u izraelsku, obavezna je za sva lica koja imaju privremeni boravak, duže od godinu dana ili su već u proceduri useljenja u Izrael.

OSTALO – Zvanični jezici u Izraelu su hebrejski i arapski, a u široj upotrebi su engleski i ruski jezik. Tokom Šabata, koji počinje petkom u sumrak i završava se u subotu u sumrak, javne ustanove i većina prodavnica ne radi. U to vreme religiozni Jevreji ne koriste električne uređaje, mobilne telefone, niti automobile, što posebno treba imati u vidu ukoliko se planira poseta krajevima gde to stanovništvo živi.

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Izraelu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Tel Avivu, putem sledećeg kontakt telefona +972 3 604 55 35 i elektronske adrese srbambil@netvision.net.il