Zvaničan naziv
Republika Haiti
Državno uređenje
Republika polupredsedničkog tipa
Glavni grad
Port-o-Prens
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1984. godine

Politički odnosi

Bilateralni odnosi su tradicionalno karakterisani zajedničkim članstvom u Pokretu nesvrstanih zemalja. Vlada Srbije uputila je pomoć Haitiju za saniranje posledica razornog zemljotresa koji je zadesio ovu karipsku zemlju u januaru 2010. godine, dok je MUP R. Srbije od 2007. do 2017. godine učestvovao u policijskim snagama UN na Haitiju – MINUSTAH.
Tadašnji MIP K. Žozef boravio je u Beogradu u oktobru 2021. godine, radi učešća na Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 60. godišnjice Prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja. Tom prilikom realizovan je bilateralni sastanak MSP N. Selakovića i ministra Žozefa.
Nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Haiti u avgustu 2021. godine, Republika Srbija je uputila Haitiju donaciju posredstvom Međunarodne organizacije Frankofonije.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini zabeleženo je 216 hiljada evra izvoza i 29 hiljada evra uvoza. U 2019. godini zabeležen je izvoz u vrednosti od 10 hiljada evra i uvoz u vrednosti 60 hiljada evra.

 

Ugovorno stanje -

 

Kontakti

Komunikacija između Republike Srbije i Republike Haiti održava se posredstvom Ambasada sve države u Havani.

Ambasada Republike Srbije u Havani koja pokriva Republiku Haiti na nerezidencijalnoj osnovi: http://havana.mfa.gov.rs/

Ambasada Republike Haiti u Havani nema veb-sajt.

Odeljenje za Severnu i Južnu Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: Tel: +381113068762, E-pošta: oam@mfa.rs