Zvaničan naziv
REPUBLIKA FINSKA
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Helsinki
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1929. godina

Politički odnosi
Bilateralne odnose sa Finskom karakteriše pozitivan trend u razvoju političkog dijaloga i dobra saradnja, uz postojanje razmimoilaženja kada je u pitanju stav Finske prema KiM.
PR RS A. Vučić imao je susret sa tadašnjom PV S. Marin na marginama sastanka EPZ u Pragu, 6.10.2022.g.
Na marginama ministarskog sastanka OEBS u Skoplju 30.11.2023. g. održan je sastanak PPV i MSP R. Srbije I. Dačića sa MIP Finske E. Valtonen. Tadašnji finski MIP P. Havisto je posetio Beograd 1. oktobra 2019. godine. Zajedno sa tadašnjim MSP I. Dačićem je otvorio izložbu „Beograd – Helsinki, 90 godina diplomatskih odnosa“ u Arhivu Jugoslavije. Bivši MIP T. Soini je posetio Beograd (zajednička poseta sa MIP K. Švedske 10. oktobra 2017. g,), a predvodio je finsku delegaciju na Ministarskoj konferenciji OEBS u Beogradu 2015. g, kada je imao susret sa tadašnjim PPV/MSP I. Dačićem.

Ekonomski odnosi
Ekonomska saradnja između Srbije i Finske je nedovoljno razvijena, malog obima robne razmene, uz deficit na našoj strani. U 2022. godini ukupna robna razmene iznosila je 269,3 mil. evra, što je povećanje od 32,1% u odnosu na 2021. godinu. Vrednost izvoza je bila 121,3 mil. evra, a uvoz je iznosio 147,9 mil. evra.  U 2021. godini ukupna robna razmena iznosila je 203,87 miliona evra. Dosadašnje finske investicije u našu privredu dosegle su iznos od oko 68 miliona evra, čemu bi svakako trebalo dodati i ko-investiciju vrednu 100 miliona evra Taaleri fonda u elektro-privredu (vetropark).

Ugovorno stanje
Na snazi je 7 bilateralnih ugovora, a posebnu važnost imaju:
Ugovor između SFRJ i Republike Finske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu
Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Finske u međunarodnom drumskom saobraćaju
Trgovinski sporazum između SIV-a SFRJ i Vlade Republike Finske
Sporazum između Ministarstva unutrašnjih poslova i Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Finske o policijskoj saradnji u sprečavanju i borbi protiv kriminala

Kontakti
Ambasada Republike Srbije u Helsinkiju: www.helsinki.mfa.gov.rs
Ambasada Republike Finske u Beogradu: https://finlandabroad.fi/web/srb/frontpage
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije: Odeljenje za Evropu, Tel: 011 306 8326, E-pošta; oev@mfa.rs