VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19                                                                                                                     

Državljani Srbije mogu da uđu u Finsku samo ukoliko imaju regulisan boravak ili poseduju dokaz o potpunoj vakcinaciji (druga doza mora biti primljena najmanje 14 dana pre putovanja). Priznate vakcine su: Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, CoronaVac.
Po ulasku u zemlju, putnici mogu biti upućeni na PCR testiranje na aerodromu/granici; odbijanje testiranja može rezultirati novčanom ili kaznom zatvora u trajanju do tri meseca.
Svima koji u Finsku uđu bez dokaza o potpunoj vakcinaciji (čak i onima koji poseduju negativan rezultat PCR ili antigenskog testa ne starijeg od 72 sata) biva naloženo da 3 do 5 dana nakon dolaska urade još jedan PCR test. Moraju biti u samoizolaciji do dobijanja rezultata testa, ili 14 dana, ukoliko ne urade test. Besplatno testiranje se može zakazati putem linka: https://www.finentry.fi/en/
Izuzeci: neodložna porodična pitanja ili hitni lični razlozi (rođenje sopstvenog deteta, sopstveno venčanje, ozbiljna bolest bliskog rođaka, poseta rođacima, emotivna veza, sahrana člana porodice, itd) za koje se poseduju dokazi, vlasništvo nad nekretninom u Finskoj, obavljanje sezonskog posla ili posla neophodnog za funkcionisanje finskog društva ili lanca snabdevanja (lista delatnosti: https://tem.fi/documents/1410877/21219682/Kriittiset_tyotehtavat_260120… ,
formular opravdanosti putovanja: https://tem.fi/documents/1410877/21219682/TEM_10022021_tyonantajan_peru… ).
Tranzit je dozvoljen na aerodromima.
Detaljne informacije: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/c…
Druge korisne informacije: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic
Odgovori finske granične službe (na engleskom jeziku) na upite o režimu ulaska mogu se dobiti pozivom na tel. +358295420100 ili slanjem e-mejla na adresu: rajavartiolaitos@raja.fi .

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak u Finskoj u trajanju do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova - Koordinaciona uprava. Pasoš mora biti izdat u poslednjih deset godina i važiti najmanje tri meseca nakon planiranog napuštanja Finske i Šengen zone. Finski nadležni organi apeluju na dodatne uslove za ulazak na finsku teritoriju: posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Finskoj, kao i dovoljan iznos novčanih sredstava za pokrivanje boravka – 30 evra po danu. Finski nadležni organi zadržavaju pravo da odbiju ulazak licima koja predstavljaju rizik po javni red, nacionalnu bezbednost, javno zdravlje ili odnose Finske sa drugim državama. Ulazak u Finsku može biti odbijen i zbog sumnje u nameru lica da zarađuje novac na finskoj teritoriji na nedozvoljen način.

Obavezno je prijavljivanje gotovog novca u iznosu većem od 10.000 evra. Punoletni putnici, koji nisu državljani EU, prilikom ulaska u Finsku mogu bez plaćanja carinskih dažbina uneti (za ličnu upotrebu), najviše 200 komada cigareta ili 50 komada cigara ili 100 komada cigarilosa ili 250 grama duvana. Takođe, maksimalne dozvoljene količine alkoholnih pića koje mogu uneti lica starija od 20 godina su: 1 litra jakog alkoholnog pića (koje sadrži preko 22% alkohola) ili 2 litre alkoholnog pića sa najviše do 22% alkohola, kao i 4 litre vina i 16 litara piva. Prilikom ulaska u Finsku sopstvenim automobilom, može se bez plaćanja carine uneti najviše 10 litara goriva (pored goriva koje se već nalazi u rezervoaru vozila).

Putnicima koji ulaze u Finsku, koji nisu državljani EU, dozvoljeno je unošenje lekova i drugih medicinskih proizvoda za ličnu upotrebu u količini koja odgovara tromesečnoj upotrebi. Putnici su u obavezi da, na zahtev nadležnih organa, pokažu dokaz da su lekovi namenjeni ličnoj upotrebi (recept ili račun o kupovini). Putnici koji nisu državljani EU prilikom ulaska u Finsku mogu bez plaćanja dažbina uneti prehrambene proizvode u originalnom pakovanju, u obimu koji se smatra razumnim za ličnu upotrebu. Zabranjeno je unošenje mesa i mesnih proizvoda, kao i mleka i mlečnih proizvoda iz zemalja van EU. Za unošenje svežeg povrća i voća (osim banana, ananasa, kokosa i urmi), kao i drugih biljaka i semena, neophodan je odgovarajući fitosanitarni sertifikat.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

KORISNE INFORMACIJE                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA –Mreža ustanova javnog zdravstva u Finskoj je izuzetno razvijena i kvalitetna. Imajući u vidu visoke cene zdravstvenih usluga, uključujući i one koje se odnose na hitne intervencije, preporučuje se posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja.

U slučaju potrebe za hitnom medicinskom pomoći, generalni telefonski broj je 112. Takođe, informacije i medicinski saveti na engleskom jeziku mogu se dobiti i pozivom na broj +358 (0) 9 310 10023 koji je dostupan u bilo koje vreme. Za hitne usluge socijalnih radnika 24 časa je dostupan telefon +358 (0) 206 96006.

Aktuelnu informaciju o zdravstvenoj situaciji u Finskoj možete naći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/countries/fin/

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Finska spada u bezbedne zemlje, Stopa kriminala je niska. Opšti telefon za sve hitne slučajeve je 112.

TRANSPORT –Nosioci vozačke dozvole R. Srbije mogu upravljati motornim vozilom prilikom tranzita ili tokom privremenog boravka u Finskoj. U slučaju odobrenja stalnog boravka, naša vozačka dozvola važi u periodu od godinu dana od datuma odobrenja stalnog boravka, nakon čega mora biti zamenjena finskom dozvolom, uz polaganje vozačkog ispita. Autoputevi se koriste bez naplate putarine. Obavezna je upotreba zimskih guma od 1. novembra do kraja marta, kao i upotreba svetala na automobilu i tokom dana, kada je zbog vremenskih uslova smanjena vidljivost.

Gradski prevoz u Helsinkiju sastoji se od mreže metroa, autobuskih, tramvajskih i brodskih linija. Moguća je kupovina pojedinačne karte, koja važi za sva prevozna sredstva za 80-110 minuta vožnje (u zavisnosti od zone), kao i dnevnih (1-7 dana) i mesečnih karata. Više informacija dostupno je na internet adresama: www.hel.fi i https://www.hsl.fi/.

OSTALO –Nacionalna valuta je evro. Moguća je upotreba platnih kartica banaka iz Srbije, kao i podizanje novca na bankomatima. U lokalnim menjačnicama i bankama nije moguća zamena dinara za evro ili neku drugu stranu valutu.

 

Kontakti                                                                                                                                                    

Prilikom boravka u Finskoj, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Helsinkiju (adresa: Kulosaarentie 36, 00570 Helsinki), putem sledećeg kontakt telefona: +358 (0)9 6848 522 i elektronske adrese: consul@serbianembassy.fi

(Poslednje ažurirano sreda, 17. februar 2021.)