Zvaničan naziv
REPUBLIKA ČAD
Državno uređenje
Republika
Glavni grad
Ndžamena
Šef države
Mahamat Idris Debi (Mahamat Idriss Déby )
Predsednik Vlade
Albert Pahimi Padake (Albert Pahimi Padacké)
Ministar spoljnih poslova
Šerif Mahamat Zene (Chérif Mahamat Zene)
Datum uspostavljanja bilateralnih odnosa
1966. godine

Politički odnosi

Vlada RS je 4. maja 2017. utvrdila 25. maj kao Dan prijateljstva sa narodima Afrike.

Bilateralni odnosi nisu u skladu sa potencijalima dve zemlje.
Pripadnici Vojske Srbije učestvovali su u Misiji UN u Čadu (MINURCAT), koja je okončana 2010. godine.
PPV i MSP I. Dačić susreo se sa MIP Čada Mahamat Zeneom Šerifom na marginama MK PNZ u Bakuu 4-5. aprila 2018. godine.

 

Ekonomski odnosi

U 2020. godini naš izvoz je dostigao cifru od 9.000 evra, dok uvoza nije bilo. U 2019. godini nije bilo spoljnotrgovinske razmene.

 

Ugovorno stanje -

 

Kontakti

Ambasada Republike Srbije koja pokriva Republiku Čad na nerezidencijalnoj osnovi iz Tunisa: http://www.tunis.mfa.gov.rs/

Kontakt u MSP: Odeljenje za Afriku i Bliski Istok, Tel: +381 11 306-8254, E-pošta: ozabi@mfa.rs