VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:

Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                      

Državljani Srbije ne mogu da uđu u zemlju. Granice i aerodromi su zatvoreni.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Za vize i informacije potrebno je obratiti se Ambasadi Čada u Briselu.

 

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

Kontakti:                                                                                                                                                    

Prilikom boravka u Čadu, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Tripoliju, koja je trenutno izmeštena u Ambasadu Republike Srbije u Tunisu (adresa: 4, rue du Lac Majeur, 1053 - Les Bergues du Lac – Tunisie), putem kontakt telefona:+216 71 966 088; mobilnog telefona:+216 98 178 282 i elektronske adrese: amb.serbia@gnet.tn