VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*
Napomena: *bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
 Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza, osim ukoliko dolazi iz neke od država članica Šengenskog sporazuma

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljanima Republike Srbije nije dozvoljen turistički ili privatan ulazak u Poljsku. Dozvoljena su isključivo opravdana putovanja kao što su poslovni put, školovanje, lečenje ili učešće na sportskom i kulturnom događaju. Takođe, dozvoljen je ulazak državljanima Srbije koji u Poljskoj imaju regulisan boravak i poseduju karticu boravka u Poljskoj.
Svi putnici koje dolaze u Poljsku izvan šengenskog prostora (npr direktna avionska linija Beograd - Varšava), bez obzira na državljanstvo i vakcinacioni status, moraju da se pre ulaska u Poljsku testiraju na COVID-19. Rezultat testa treba bude napisan na poljskom ili engleskom jeziku i da nije stariji od 24 č. Test je moguće uraditi ili u državi u kojoj lice započinje put ili na samom aerodromu u Varšavi pre granične kontrole. Đaci i deca koja pohađaju vrtić/školu u Poljskoj oslobođeni su obaveze da poseduju negativan test pre ulaska u Poljsku ukoliko u Poljsku ulaze u pratnji svojih roditelja/staratelja.
Pored odgovarajuće dokumentacije kojom se dokazuje opravdanost putovanja, državljanima Srbije je potrebna i potvrda o vakcinaciji, tj. EU Zeleni sertifikat koji izdaje https://euprava.gov.rs/ , kojim se dokazuje da je prošlo minimum dve nedelje od potpuno okončane vakcinacije vakcinom koja je odobrena za upotrebu u Evropskoj uniji (Pfizer, AstraZeneca i Moderna – dve nedelje od druge doze, Janssen tj. Džonson&Džonson – dve nedelje posle prve doze), ili EU Zeleni sertifikat u kojem je upisano da nije prošlo više od 6 meseci od kako je osoba preležala COVID-19.
Osobama koje nisu vakcinisane ili su vakcinisane ruskom ili kineskom vakcinom potreban je negativan PCR test koji je upisan u EU Zeleni sertifikat. Negativan PCR test ne oslobađa karantina, tj. nevakcinisanim osobama biće odobren ulazak u Poljsku ali će im ujedno biti određen karantin od 14 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se provede 8 dana u izolaciji u Poljskoj, kada je moguće o svom trošku uraditi novi PCR test. Osoba se oslobađa karantina ukoliko je novi PCR test negativan, tj. tek nakon što rezultat testa bude upisan u onlajn zdravstveni sistem Poljske.
Deca ispod 5 godina ne moraju da imaju test, dok deci ispod 12 godina, koja ne pohađaju školu u Poljskoj, potreban je negativan test.
Putnici koji ulaze na teritoriju Poljske avionom (osim za tranzit), pre leta treba da na internetu popune Obrazac za lociranje putnika preko sledećeg linka https://www.gov.pl/web/gov/fill-in-the-passenger-locator-form  Ukoliko niste popunili obrazac, zamolite da dobijete obrazac od avionskog osoblja tokom vašeg leta za Poljsku. Putnici koji ulaze u Poljsku drugim vidovima transporta nisu u obavezi da popunjavaju ovaj obrazac.
Tranzit avionom je dozvoljen pod uslovom da putnik poseduje avionsku kartu kojom jasno dokazuje da će napustiti teritoriju Poljske u roku od 24 sata, kao i da poseduje svu neophodnu dokumentaciju koja mu je potrebna da uđe u zemlju svoje krajnje destinacije. Nije dozvoljen izlazak sa aerodroma u pauzi između letova.
Tranzit automobilom kada se u Poljsku ulazi iz pravca druge zemlje EU (Slovačka, Češka, Nemačka, Švedska, Litvanija) je dozvoljen uz dokument koji dokazuje gde se putuje (npr. kartice boravka u nekoj drugoj zemlji EU ili npr. Rusiji, Belorusiji, ili pozivno pismo za neku drugu zemlju). Dozvoljen je izlazak sa teritorije Poljske prema Rusiji, Belorusiji i Ukrajini.
Za tranzit automobilom kada se u Poljsku ulazi iz pravca Rusije, Belorusije i Ukrajine, potrebna je dozvola poljskih organa. Potrebno je da se putnik (u zavisnosti iz koje zemlje kreće na put) obrati Ambasadi Srbije u Moskvi, Minsku ili Kijevu, dostavi im skenirane kopije pasoša svih osoba koje putuju, kao i saobraćajnu dozvolu automobila kojim se putuje. Potrebno je navesti planirane datume ulaska i izlaska sa teritorije Poljske, kao i konkretne granične prelaze koji će se koristiti za ulazak/izlazak sa teritorije Poljske. Po dobijanju zahteva nadležne Ambasade će zahtev proslediti Ambasadi Srbije u Varšavi, koja će zatim obaviti potrebne najave i zatražiti dozvolu za ulazak putnika.
Za ulazak u Poljsku iz poslovnih razloga, pored EU Zelenog sertifikata i negativnog testa, putnici kod sebe treba da imaju pozivno pismo poljskog privrednog subjekta, kao i izvod iz Privrednog registra Poljske kako dokaz da zaista putuju na poziv poljske firme koja im je poslala pozivno pismo. U pozivnom pismu treba da bude naveden konkretan razlog za dolazak u Poljsku, naziv i adresa srpske firme koja se poziva, ime, prezime i broj pasoša osobe/a koja se poziva/ju.
Za ulazak u Poljsku radi studiranja, razmene studenata/učitelja, učešća na Erasmus programima i sl, pored EU Zelenog sertifikata i negativnog testa, putnik mora da poseduju pozivno pismo poljske škole, fakulteta i obrazovne ustanove. Iako nije obavezan dokument, preporučujemo da putnik sa sobom ima potvrdu na engleskom jeziku, od matične škole/fakulteta da je imenovani student/profesor u toj obrazovnoj ustanovi.
Za ulazak u Poljsku radi učešća na sportskom ili kulturnom događaju/takmičenju, pored EU Zelenog sertifikata i negativnog testa, putnik mora da poseduju pozivno pismo poljskog organizatora kulturnog ili sportskog događaja. Takođe, iako se ne radi o obaveznom dokumentu, preporučujemo da putnik ponese i potvrdu matičnog sportskog saveza ili kluba da je registrovani sportista/trener u Srbiji.
Za ulazak u Poljsku iz humanitarnih razloga, pored EU Zelenog sertifikata, putnik mora da poseduju pozivno pismo poljske bolnice ili zdravstvene institucije. U ovim slučajevima se preporučuje da se dodatno obratite i Ambasadi Srbije u Varšavi na mejl adresu embassy.warsaw@mfa.rs

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljanima R. Srbije u R. Poljskoj dozvoljen je boravak bez vize do 90 dana u okviru šest meseci, kao i u ostalim zemljama članicama Evropske unije i Šengenskog sporazuma. Za ulazak u R. Poljsku, pored pasoša, u zavisnosti od svrhe dolaska (turistička, poslovna ili privatna poseta), nadležni granični organi mogu da traže na uvid dodatna dokumenta kao što su: dokaz o posedovanju novca za izdržavanje tokom boravka, dokaz o plaćenom putnom osiguranju, pozivno pismo pravnog ili fizičkog lica, adresu boravka u R. Poljskoj i sl.

SOCIJALNI SPORAZUMI

R. Srbija i R. Poljska imaju potpisanu Konvenciju o socijalnom osiguranju između FNR Jugoslavije i NR Poljske iz 1958. godine, koja je još uvek na snazi, i koji obuhvata zdravstveno osiguranje u hitnim slučajevima bez posedovanja posebnih dokumenata.

KORISNE INFORMACIJE

TRANSPORT – Vozačka dozvola R. Srbije na novom obrascu se može koristiti u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole. Naša vozačka dozvola može se zameniti za poljsku pokretanjem postupka pred nadležnim poljskim organom u mestu gde državljanin R. Srbije boravi u R. Poljskoj;
R. Srbija i R. Poljska su članice multilateralnog sporazuma, tzv. Podsistema registarske oznake, koji omogućava vlasnicima motornih vozila iz R. Srbije da od 1. januara 2012. godine putuju u R. Poljsku bez obaveze da poseduju tzv. zelenu kartu.

OSTALO – U R. Poljskoj se kao sredstvo plaćanja koristi zlota (PLN). Sve konvertibilne svetske valute bez problema se mogu zameniti u menjačnicama. Opšte prihvaćeno sredstvo plaćanja su i platne kartice (Visa, Mastercard).

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Poljskoj za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Varšavi, ul. Al. Roż 5, 00-556 Warszawa, telefoni: +48 22 628 51 61, +48 22 625 60 41, faks: +48 22 629 71 73, e.mail: embassy.warsaw@mfa.rs