VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza

 

Za vize i informacije potrebno je obratiti se Misiji Palaua pri OUN u Njujorku.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                      

Državljani R. Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Palau ili tranzitiraju. Neophodno je da prilikom ulaska popune formular o zdravstvenom stanju i da budu podvrgnuti zdravstvenom pregledu. Zabranjen je ulazak za one državljane R. Srbije koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u NR Kini (uključujući Hong Kong i Makao) ili su boravili na putničkim kruzerima koji su pristajali u luke zemalja koje su pogođene bolešću COVID-19.

Navedeno se odnosi na sve strane državljane.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Jedini aerodrom u zemlji je Airai (ROR) na ostrvu Babeldaob.

Prilikom ulaska u Palau neophodno je da pasoš važi najmanje šest meseci. Svi strani državljani dužni su da pri ulasku u Palau popune carinsku deklaraciju, a sumu koja odgovara iznosu većem od 10.000 USD neophodno je prijaviti nadležnim carinskim organima prilikom ulaska i izlaska. Prilikom izlaska plaća se aerodromska taksa u iznosu od 20 USD i taksa za zaštitu životne sredine u iznosu od 30 USD.

Bez obaveze plaćanja carine moguće je uneti jednu bocu alkoholnog pića, 20 cigareta ili 1 cigaru. Unošenje vatrenog oružja i municije, narkotika, materijala pornografskog i opasnog sadržaja nije dozvoljeno.

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Aktuelna informacija o zdravstvenoj situaciji dostupna je na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

Zdravstvena situacija je relativno zadovoljavajuća, s tim što je sezonski prisutna denga groznica. Zdravstvena zaštita na Palau je relativno dobra za rutinske slučajeve, ali je ograničenog kvaliteta i dostupnosti s obzirom da u zemlji postoji samo jedna državna bolnica. I državna bolnica i privatne klinike prihvataju plaćanje u gotovini, kao i kreditne kartice.

Voda iz česme u principu nije sigurna za piće zbog čega se preporučuje konzumiranje  flaširane vode.

Za hitnu pomoć potrebno je pozvati broj 911, ali se često dešava da je za dolazak pomoći potrebno i do dva časa.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Iako je stopa kriminala na Palau niska, neophodno je voditi računa o ličnoj i bezbednosti sopstvenih vrednih stvari. U pojedinim delovima zemlje i dalje ima ne-eksplodiranog oružja iz Drugog svetskog rata, tako da treba biti obazriv prilikom ronjenja, šetnji u prirodi ili poseta pećinama.

Monsuni i cikloni su najčešći između juna i decembra, ali se najveće oluje uglavnom dešavaju izvan ovog perioda i često dovode do problema u avionskom saobraćaju. Savetuje se praćenje lokalne vremenske prognoze, kao i  uputstava hotelskog osoblja.

U slučaju potrebe kontakt broj za hitne slučajeve je 911.

TRANSPORT – Jedini javni prevoz na Palau su taksi vozila koja nemaju taksimetar. Veliki broj taksi vozila ima unapred fiksirane cene do određenih destinacija, a uobičajeno je da se unajmi jedno taksi vozilo koje se koristi tokom čitavog boravka.

OSTALO – U Palau se koristi američki dolar (USD), a plaćanje stranom valutom nije dozvoljeno. Mogu se koristiti platne kartice.

 

Kontakti:                                                                                                                                                    

Prilikom boravka u Palau, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Tokiju, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Palau putem sledećeg telefona: +81 (0) 3-3447-3571 i elektronske adrese: embassy.tokyo@mfa.rs