Ambasada

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Konzulat

Nemamo predstavništva u ovoj državi.

Pokriva na nerezidencijalnoj osnovi

Otpravnik poslova: Ivana Golubović-Duboka
Adresa: 4-16-12 Takanawa,
Minato-ku
108-0074 TOKIO
JAPAN
Telefon: + 813 / 3447-35-71,
+ 813 / 3447-35-72
Faks: + 813 / 3447-35-73
E-mail: embassy.tokyo@mfa.rs
Internet sajt: http://www.tokyo.mfa.gov.rs