VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana 
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Moldaviju, uz posedovanje elektronskog sertifikata o potpunoj vakcinaciji protiv virusa COVID 19 izdatog od strane nadležnih organa R. Srbije.
Licima koja nisu vakcinisana dozvoljen je ulazak u R. Moldaviju ukoliko poseduju negativan rezultat RT- PCR test (na rumunskom, engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom ili ruskom jeziku), koji ne sme biti stariji od 72 sata (od uzimanja uzorka) ili brzi antigenski test ne stariji od 48 sati (od uzimanja uzorka).
Ulazak u R. Moldaviju dozvoljen je i licima sa lekarskom potvrdom da su preležali virus COVID 19, pod uslovom da je prošlo najmanje 15, a najviše 180 dana (6 meseci) od kada su testirani pozitivno na virus ili dokument kojim se potvrđuje prisustvo antitela na COVID 19, koji ne može biti stariji od 90 dana od dana testiranja.       
U slučaju da ne prilože negativan rezultat PCR testa, u obavezi su da potpišu izjavu kojom se obavezuju da će se pridržavati utvrđenim merama samoizolacije/karantina u trajanju od 14 dana. Mera karantina se može prekinuti ukoliko lice u roku od 7 dana priloži negativan RT- PCR test ili brzi antigenski test.
Navedene mere ne odnose se na sledeće kategorije lica: deca uzrasta do 12 godina; učenici i studenti do 18. godine; vozači i osoblje teretnih i putničkih vozila; posade aviona/brodova; lica koja putuju iz zdravstvenih ili humanitarnih razloga, uključujući i osobu koja je u njihovoj pratnji (ukoliko prilože medicinsku dokumentaciju); prekogranični radnici; diplomatsko i konzularno osoblje; članovi međunarodnih organizacija; putnici u tranzitu koji ne može da traje duže od 24 sata od momenta ulaska u R. Moldaviju i po unapred utvrđenim tranzitnim rutama koje određuje granična policija R. Moldavije.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

 

Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak u R. Moldaviji do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdao MUP R. Srbije - Koordinaciona uprava. Rok važenja putne isprave radi turističkog putovanja mora biti tri meseca duži od planirane posete, odnosno tri meseca nakon isteka traženog boravka.
U R. Moldaviju se može uneti/izneti novac u iznosu do 10.000 evra bez carinske deklaracije, a do 50 hiljada evra sa carinskom deklaracijom. Prilikom ulaska u R. Moldaviju, pogranični organi mogu tražiti i dokumenta koja opravdavaju svrhu ulaska, kao i dokaz o posedovanju dovoljno finansijskih sredstava za boravak u R. Moldaviji.
Državljani R. Srbije koji u R. Moldaviju uđu preko dela moldavsko-ukrajinske granice, koji ne kontrolišu moldavske vlasti (Transnistria/Pridnjestrovlje) u obavezi su da prijave svoj boravak na teritoriji R. Moldavije u roku od 72 sata od prelaska granice.
Za korišćenje graničnog prelaza prema Ukrajini, preporučuje se izbegavanje oblasti Pridnjestrovlje (Transnistria).
Za unošenje lovačkog oružja i uvoz životinja i kućnih ljubimaca, neophodne su posebne dozvole.

SOCIJALNI SPORAZUMI

 

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE

 

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Preporučuje se posedovanje obavezne polise zdravstvenog osiguranja putnika.

Aktuelne informacije o zdravstvenoj situaciji u Moldaviji mogu se pronaći na sajtu Svetske zdravstvene organizacije: https://www.who.int/

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Strani državljani mogu biti žrtve krivičnih dela krađe, pljačke, prevare.

Opšte preporuke: izbegavajte da noću posećujete periferije gradova; držite lična dokumenta i dragocenosti, putne isprave, novac ili kreditne kartice na sigurnim mestima; izbegavajte parkiranje automobila tokom noći na drugim mestima, osim na posebno uređenim i čuvanim parkiralištima; izbegavajte gužve; izbegavajte kupovinu dragocenosti od nepoznatih osoba; novac menjajte samo u ovlašćenim bankama ili menjačnicama; za izlete u gradu, posebno u prepunim zonama, preporučujemo da lična dokumenta ostavite u hotelu i da zadržite kopiju ličnih dokumenata; preporučljivo je zatražiti račun prilikom kupovine.

 

TRANSPORT – Ne postoji direktna avio linija na relaciji Beograd - Kišinjev. U R. Moldaviju se može doputovati avionom (preko Beča) ili vozom (iz Bukurešta). Za putovanje automobilom potrebna je zelena karta osiguranja. Priznaje se nacionalna vozačka dozvola R. Srbije.

U slučaju saobraćajnih nezgoda, bez obzira na njihovu težinu, potrebno je kontaktirati lokalnu policiju i sačekati njihov dolazak. Zabranjeno je menjati položaj vozila ili ga pomerati sa mesta nezgode pre dolaska saobraćajne policije.

 

OSTALO – Nacionalna valuta je moldavski lej (MDL). Novac se menja u bankama i menjačnicama.
Jedinstveni broj za sve hitne slučajeve (policija, hitna pomoć, vatrogasci) jeste: 112

Kontakti:

Prilikom boravka u R. Moldaviji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Bukureštu, koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva R. Moldaviju (adresa: Calea Dorobantilor nr.34, sector 1, Bucuresti), putem sledećeg kontakt telefona: 021/211.9871 i elektronske adrese: srb.emb.romania@mfa.rs