VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana (turizam ili tranzit).
Obični pasoši i druge putne isprave: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana*
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID- 19                                                                                                                     

Ukinuta su sva ograničenja za ulazak u R. Koreju povezana sa pandemijom Covid-19.

Svim putnicima se savetuje da blagovremeno, pre planiranog putovanja, provere sve najnovije informacije u vezi sa ulaskom u R. Koreju na sajtu Ambasade R. Koreje u Beogradu (https://overseas.mofa.go.kr/rs-sr/brd/m_7940/list.do , ili da kontaktiraju Ambasadu.

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE                                                                          

Putnici iz Republike Srbije mogu putovati u Republiku Koreju bez vize u periodu koji je kraći od 90 dana, radi turističkih poseta, kao i u druge svrhe poput prisustvovanja konferencijama, kongresima i sl, i tada je neophodno konsultovati se sa Ambasadom R. Koreje u Beogradu da li je viza potrebna ili ne.

***VAŽNO***: Saglasno važećim propisima R. Koreje, svi putnici iz R. Srbije OBAVEZNO se moraju prijaviti za elektronsku dozvolu putovanja u R. Koreju (K-ETA, Korea Electronic Travel Authorization) preko linka www.k-eta.go.kr  (dostupna je i mobilna aplikacija K-ETA) najmanje 72 sata pre putovanja (obrada autorizacije se naplaćuje oko 7,5e i važi 2 godine). Bez prethodnog pribavljanja pomenute dozvole, ukrcavanje na let ka R. Koreji, kao ni ulazak u R. Koreju nisu mogući.

R. Koreja odlučila je da od 09. januara 2023. godine, za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, primenjuje izuzeće od potrebe prethodnog pribavljanja odobrenja K-ETA.

Svim putnicima se savetuje da blagovremeno, pre planiranog putovanja, provere sve najnovije informacije u vezi sa ulaskom u R. Koreju na sajtu Ambasade R. Koreje u Beogradu (https://overseas.mofa.go.kr/rs-sr/brd/m_7940/list.do , ili da kontaktiraju Ambasadu.

SOCIJALNI SPORAZUMI                                                                                                        

Nije zaključen socijalni sporazum.

KORISNE INFORMACIJE:                                                                                                        

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Iako se ne traži posedovanje zdravstvenog osiguranja, preporučuje se putno osiguranje, jer su cene zdravstvenih usluga visoke. Telefon hitne medicinske pomoći je 119 i radi 24 časa, svoje usluge pruža besplatno.

Strancima je na raspolaganju i xitni medicinski informativni centar, koji se dobija pozivanjem broja 1339. Na ovom broju mogu se dobiti praktični medicinski saveti na engleskom jeziku. S obzirom na jezičku barijeru, koristan je broj telefona 1588-5644. Biranjem ovog broja stupa se u kontakt sa grupom dobrovoljaca koja poznaje više jezika (ne i srpski) i besplatno pomaže da se reše nastali problemi bilo koje vrste.

Primetna je tendencija porasta nivoa zagađenja vazduha tzv. finom prašinom („yellow dust"). Ovi nivoi se mere svakodnevno, o čemu se stanovništvo obaveštava putem sredstava javnog informisanja i odgovarajućih internet aplikacija. U slučaju vrednosti koje se smatraju nepovoljnim za zdravlje, sugeriše se nošenje zaštitnih maski, koje su jeftine i lako dostupne (apoteke, dragstori, tržni centri, aerodromi, autobuske i železničke stanice).

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Ukoliko je neophodno da putujete na Korejsko poluostrvo, savetuje se izbegavanje boravka u pograničnom pojasu (demilitarizovana zona). Treba, takođe, izbegavati proteste i demonstracije koji imaju dodirnih tačaka sa krizom.

TRANSPORT – R. Koreja ima devet međunarodnih aerodroma, ali je glavni ulaz za posetioce iz Evrope i drugih prekomorskih zemalja aerodrom Inčon (Incheon), koji je udaljen oko 65 kilometara od Seula.

Privremeni ulazak sa privatnim automobilom je moguć jedino trajektnim vezama uz standardna međunarodna dokumenta za vozila i ca međunarodnom vozačkom dozvolom. Saobraćajni propisi su identični evropskim, a kazne za prekršaje su visoke. Kompletan saobraćaj u gradovima i na putevima je gotovo u potpunosti pokriven kamerama i prekršioci propisa se lako i brzo identifikuju.

Akciznu robu u vrednosti do 400 USD moguće je uneti bez carinjenja. U takvu robu spadaju kamere i druga elektronska oprema, proizvodi od kože, parfemi, nakit, satovi, sportska oprema i drugi lični predmeti. Putnici preko 20 godina starosti imaju pravo da unesu 1 litar alkoholnog pića, a oni preko 19 godina 200 cigareta.

Kućni ljubimci, kao i sve vrste životinjskih i biljnih produkata, pri ulasku u Republiku Koreju moraju imati validne sertifikate koje su izdali državni organi zemlje porekla. Takođe se zahteva vakcinacija kućnih ljubimaca šest meseci pred ulazak i predviđen je karantin u trajanju od deset dana.

OSTALO – Zvanična valuta je korejski von. Plaćanje je moguće isključivo u nacionalnoj valuti – vonima. Zbog dnevnih promena kursa i tendencije jačanja vona u odnosu na evro i druge valute, korisno je pre putovanja proveriti tekući devizni kurs.

Kada je reč o unošenju i iznošenju novca u gotovini, sumu u lokalnoj valuti ili stranim valutama koja iznosi 10.000 ili više američkih dolara, neophodno je pri ulasku u zemlju prijaviti carinskim organima. Isto tako za iznošenje sume veće od 10.000 ili više USD potrebno je dobiti prethodnu dozvolu Centralne Korejske banke. Sve međunarodne platne kartice koje se izdaju u Republici Srbiji važe i u Republici Koreji.

Samo mobilni telefoni najnovije generacije mogu koristiti roming u Južnoj Koreji, ali je na svakom aerodromu u odgovarajućim poslovnicama mobilnih operatera moguće iznajmiti telefon brzo i po prihvatljivim cenama. Korisni su sajtovi Korejskog kulturnog i informacionog servisa http://www.korea.net, Korejske turističke organizacije http://www.visitkorea.or.kr i Korejske trgovinsko-investiciono promotivne agencije http://www.kotra.or.kr

Kontakti:                                                                                                                                                    

Prilikom boravka u Republici Koreji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Seulu, putem kontakt telefona: + 82 2 797 5109 (faks +82 2 790 61 09) i elektronske adrese: embserbseul@yahoo.com