VIZNI REŽIM - KINA (MATICA)
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana
Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 30 dana od datuma ulaska
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu viza nije neophodna ukoliko ne napušta međunarodnu zonu tranzitnog aerodroma i ukoliko na teritoriji Kine ne boravi duže od 24 časa. U svim drugim slučajevima je neophodna
VIZNI REŽIM - SAR HONG KONG Za nosioce važećih pasoša viza nije potrebna za boravak do 14 dana.
VIZNI REŽIM - SAR MAKAO Za nosioce važećih pasoša viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Za ulazak i boravak u N.R. Kini nije potrebna viza za boravak do 30 dana za državljane R. Srbije.
Hong-Kong:
Nosioci važećih pasoša R. Srbije mogu ulaziti na teritoriju Hong-Konga bez viza i boraviti do 14 dana.
Makao:
Nosioci važećih pasoša R. Srbije mogu ulaziti na teritoriju SAR Makaa N.R. Kine bez viza i boraviti do 90 dana u periodu od 180 dana.

SOCIJALNI SPORAZUMI
Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade R. Srbije i Vlade N. R. Kine potpisan 8. juna 2018 godine, stupio na snagu 1. februara 2021 godine. Sporazumom se regulišu određena pitanja obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Zdravstvena situacija je normalizovana. Ne postoje nikakve mere preventivne zaštite.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija na visokom nivou.

TRANSPORT – Svi vidovi transporta funkcionalni, visoko efikasni i ekonomski prihvatljivi.
Sporazum o međusobnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između R. Srbije i NR Kine – stupio na snagu 13. marta 2022. godine.

OSTALO – Sva plaćanja isključivo u nacionalnoj valuti ( juan - RMB), takođe moguća plaćanja standardnim kreditnim i debitnim karticama ( VISA, MasterCard, itd.) Zamena svih konvertiblinih svetskih valuta u kineski juan i obratno vrši se u kineskim bankama bez posebnih problema.

Kontakti:
Prilikom boravka u NR Kini, za konzularnu pomoć i zaštitu, možete se obratiti:
• Ambasadi R. Srbije u Pekingu (adresa: SanLiTun, Dong 6 Jie 1, 100600 BEIJING (PEKING), P.R. OF CHINA), putem kontakt telefona: +8610/ 6532-3516, 6532-3016; 6532-5413, 6532-1693; i elektronske adrese: embserbia@embserbia.cn ;
• Generalnom konzulatu R. Srbije u Šangaju (adresa:Rm, 801, No.1, Lane 60, LyonGarden,RonghuaEastRoad, GuBeiNewArea,ŠANGAJ 201103, N.R. KINA), putem kontakt telefona:+ 8621 / 6208-1388, 6208-1899 i elektronske adrese: consulate@srbshanghai.org