VIZNI REŽIM

Diplomatski i službeni pasoši:

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci

Obični pasoši i druge putne isprave:

Viza nije potrebna za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci*

Napomena:

*bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava
Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Grčka je članica Šengenskog sporazuma, što znači da nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Pri tome, pasoš treba da važi najmanje tri meseca od datuma planiranog napuštanja Grčke.  Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R. Srbije koje je izdala Koordinaciona uprava.Ukoliko se putuje iz drugih razloga (studije, posao, spajanje porodice i sl.), sa namerom da se u Grčkoj boravi u periodu dužem od 90 dana, potrebno je pre putovanja dobiti odgovarajuću nacionalnu vizu, kojom se po dolasku u Grčku započinje postupak dobijanja dozvole boravka.
Putnicima se savetuje da prilikom ulaska i izlaska iz Grčke, provere da li su im grčki pogranični organi stavili pečat o ulasku/izlasku u pasoš (tokom turističke sezone se dešava da zbog gužve pogranični organi samo pogledaju pasoš, bez stavljanja pečata), kako ne bi imali problema prilikom putovanja u zemlje Šengena.

VAŽNO: Skrećemo pažnju da, tokom turističke sezone, građani ne ostavljaju u vozilima lična dokumenta, kofere, torbe i ostale vredne stvari. Takođe, savetuje se građanima da sa sobom imaju kopije pasoša i dokumenata u vezi sa vozilom kojim putuju, budući da u slučaju krađe ili gubitka, posedovanje kopija umnogome olakšava proces prijave u Policiji Grčke, kao i eventualni pronalazak.  Gubitak pasoša prijavljuje se najbližoj policijskoj upravi ili eventualno turističkoj policiji, dok krađa automobila i dragocenosti prijavljuje kod redovne policije. Posebno se savetuje oprez prilikom parkiranja motornih vozila (po mogućstvu u obezbeđenom, ograđenom ili prostoru pod video nadzorom).

SOCIJALNI SPORAZUMI
Od 1. marta 2020. godine na snazi je Sporazum o socijalnom osiguranju, koji uređuje oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i primenjuje se na sva lica koja su osigurana prem asrpskom i grčkom zakonodavstvu u ovoj oblasti, kao i na lica koja ostvaruju prava na davanja po osnovu tih lica (članovi porodica umrlih osiguranika, odnosno korisnika).
Oblast zdravstvenog osiguranja nije regulisana Sporazumom.

KORISNE INFORMACIJE:

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – Zdravstvene usluge u Grčkoj su dovoljno razvijene, s tim što je znatno razvijeniji privatni sektor. Privatne klinike su dobro opremljene, ali su i usluge skuplje. Dežurne državne bolnice ne naplaćuju svoje usluge u hitnim slučajevima. Međutim, bilo je slučajeva odbijanja da se naši građani i u ovakvim hitnim slučajevima prime u bolnice bez garancije osiguranja, kao i pokušaja zadržavanja pacijenata zbog neisplaćenih dugovanja za lečenje.
Ističemo potrebu da naši građani pred putovanje u Grčku uplate privatno zdravstveno osiguranje, makar i u najmanjim iznosima.
Takođe, savetujemo da pred putovanje u Grčku građani iz istih razloga od matičnih filijala RZZO pribave potvrde o zdravstvenom stanju osiguranog lica radi korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu u hitnim slučajevima, kako bi im eventualni troškovi bili priznati (potrebno je čuvati celokupnu dokumentaciju o lekarskoj intervenciji za postupak refundacije troškova).

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Ukupna bezbednosna situacija u Grčkoj je dobra. Zbog mera štednje Vlade Grčke, u velikim gradovima, posebno u Atini i Solunu, česte su demonstracije, koje se redovno dešavaju u pojedinim i uglavnom istim delovima grada, tako da, ako se isti izbegavaju, nema opasnosti po bezbednost građana.
Skrećemo pažnju srpskim državljanima na mogući rizik od krađa, posebno tokom turističke sezone. Preporuka je da se u vozilima ne ostavljaju lična dokumenta, koferi, torbe i ostale vredne stvari. Našim građanima se savetuje da sa sobom nose fotokopije pasoša i ličnih dokumenata.
Pojedine turističke destinacije, poput mesta Laganas na ostrvu Zakintos, Kavos na ostrvu Krf ili  Malia na ostrvu Krit, na lošem su glasu, zbog čestih ekscesa, krađa, prekomernog konzumiranje alkohola i zloupotreba narkotika, što je potrebno imati u vidu prilikom izbora destinacije za odmor u Grčkoj.
Telefoni za hitne slučajeve: hitna pomoć 112, vatrogasci 199, policija 100, turistička policija 1571, obalska straža 108.

TRANSPORT – Srpski državljani tokom kraćih putovanja u Grčku, mogu upravljati motornim vozilom sa nacionalnom vozačkom dozvolom Republike Srbije (osim probnih vozačkih dozvola). Nije neophodno posedovati međunarodnu vozačku dozvolu.
Naši državljani koji borave u Grčkoj duže od 6 meseci, moraju posedovati grčku vozačku dozvolu. Sporazumom o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, koji je stupio na snagu u decembru 2019. godine, omogućena je zamena srpske za grčku dozvolu bez polaganja vozačkog ispita, za sve naše državljane koji imaju regulisan boravak u Grčkoj.
U Grčkoj za vozila registrovana u Srbiji važe nacionalne polise osiguranja, tako da nije neophodno posedovati zeleni karton osiguranja.
Putna mreža je razvijena, sa većim brojem autoputeva. Najznačajniji autoputevi su: „Egnatiaodos" (Igumenica – granica sa Turskom), „Etnikiodos" (Solun – Atina – Peloponez) i „Atikiodos" (Atika). Na ovim putevima se naplaćuje putarina, a informacija o visini putarine se može pronaći na sajtu diodia.com.gr.
U Grčkoj je od 30. marta 2018. godine na snazi izmenjen Zakon o drumskom saobraćaju, kojim su predviđene oštre kazne za saobraćajne prekršaje. Prema ovim propisima, prekršaji su razvrstani u tri grupe, u zavisnosti od stepena opasnosti koja se izaziva - na prekršaje manje, srednje i velike opasnosti, za koje se izriču odgovarajuće novčane kazne (za prekršaje prve grupe - 100 evra, druge od 101 do 300 evra i treće grupe od 301 do 600 evra).
Ono što je posebno bitno za vozače iz R. Srbije, turiste i profesionalne vozače teretnih vozila i autobusa je da se, pored novčane kazne, predviđa i oduzimanje saobraćajne dozvole, skidanje registarskih tablica i oduzimanje vozačke dozvole na period od 60 dana.
Neki od prekršaja za koje je predviđeno oduzimanje dokumenata i skidanje tablica na period od 60 dana su: korišćenje mobilnog telefona u vožnji bez bežičnih slušalica, odnosno uređaja za telefoniranje u automobilu, nevezivanje sigurnosnog pojasa, vožnja motorcikla bez kacige, bacanje opušaka i sličnih predmeta kojima se može izazvati požar ili udes, ili se zagađuje okolina, parkiranje na mestima gde se onemogućava prilaz rampama za invalide ili na mestima predviđenim za parkiranje invalida,vožnja (čak i na kraće) u zaustavnoj traci na autoputu, kršenje propisa kojima se reguliše prevoz dece.
Za neke prekršaje, kao što je kretanje teških teretnih vozila i autobusa duže vreme preticajnom trakom na autoputu, oduzima se vozačka dozvola na 60 dana.
Osobe koje imaju dozvole za upravljanje brodovima i plovilima moraju imati odgovarajuću dozvolu, koja mora biti zvanično prevedena, kao i potvrdu od Ambasade ili Konzulata da je tu dozvolu izdao nadležni organ u R. Srbiji.

OSTALO – Zvanična valuta je evro. Plaćanje u drugoj valuti nije moguće. Plaćanje karticom je moguće u najvećem broju prodavnica, ugostiteljskih i smeštajnih objekata. Ipak, dešava se da manji trgovački i ugostiteljski objekti nemaju potrebnu opremu i ne primaju kartice, te je poželjno uvek imati određeni iznos gotovine.

Kontakti:
Prilikom boravka u Grčkoj, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi R. Srbije u Atini (adresa: Vasilissis Sofias Ave. 106, 11527 Atina), putem sledećih brojeva telefona +30 210 777 4344, +30 210 777 4355 i 30 210 747 2360, kao i elektronske adrese: embassy.athens@mfa.rs i embassy.athens.consular@mfa.rs.
Ukoliko boravite u Severnoj Grčkoj ili na ostrvu Tasos, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Generalnom konzulatu R. Srbije u Solunu (adresa: Komninon 4, 54624 Solun), putem sledećih brojeva telefona +30 2310 244 265, +30 2310 244 266 i +30 2310 244 267, kao i elektronske adrese: srbcons@otenet.gr