VIZNI REŽIM
 

Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Obični pasoši i druge putne isprave: Potrebna viza
Napomena:  Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Sva ograničenja ulaska u Ganu u vezi sa COVID-19 su ukinuta, uključujući obavezu obavljanja testova pre puta ili prilikom dolaska, kao i podnošenja zdravstvene deklaracije koja se odnosi na COVID-19. 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Državljani R. Srbije mogu da uđu u Ganu. Potrebno je da poseduju odgovarajuću vizu.

Kao deo programa digitalizacije vlade Gane, svi putnici koji stižu u Ganu ili odlaze iz Gane više nisu u obavezi da popunjavaju kartice za ukrcavanje i iskrcavanje.

Putnici su dužni da službeniku za imigraciju pruže sledeće informacije na mestu ulaska ili izlaska iz zemlje:

- adresa u Gani i inostranstvu

- brojevi telefona

- detalji o letu (aviokompanija i broj leta)

- svrha posete

- profesija

 

SOCIJALNI SPORAZUMI

Nije zaključen socijalni sporazum.

 

Kontakti:

Prilikom boravka u Gani, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti Ambasadi Republike Srbije u Abudži, Nigerija (adresa: 11, RioNegroClose, Maitama, Abuja), koja na nerezidencijalnoj osnovi pokriva Ganu, putem sledećeg kontakt telefona: +234 805 973 8141, +234 805 973 81 45 i elektronske adrese: serbconsabuja@gmail.com